ZAANSTAD - Er wordt door woningeigenaren steeds minder gebruik gemaakt van de subsidie voor funderingsonderzoek. Zaanstad past deze subsidie aan, zodat het voor eigenaren mogelijk wordt om subsidie te kiezen voor onderzoek óf subsidie voor maatregelen die horen bij funderingsherstel.


Wethouder Songül Mutluer: "Met deze keuze willen we woningeigenaren die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering, verleiden om de fundering te herstellen in plaats van te onderzoeken. Zo draagt alle investering eerder bij aan een hogere kwaliteit van de woningen in Zaanstad." De gemeenteraad neemt over dit voorstel in december een besluit.

De mogelijkheid om subsidie voor funderingsonderzoek aan te vragen blijft behouden, tot maximaal 75% van de onderzoekskosten. "We hebben geluisterd naar de opmerkingen die we hebben gekregen op de regeling. Voorheen werd de subsidie pas na het afronden van het gehele onderzoek verstrekt. Dit kon al snel vier tot acht weken in beslag nemen. Bij de nieuwe 'Subsidie Funderingsonderzoek Zaanstad' zal al een bedrag voorafgaand aan het onderzoek worden overgemaakt. Hierdoor willen we ook de woningeigenaren bereiken die dit bedrag niet geheel zelf kunnen voorschieten," aldus wethouder Songül Mutluer.

Subsidie als direct tot funderingsherstel wordt overgegaan
Woningeigenaren die direct tot funderingsherstel overgaan, kunnen subsidie aanvragen voor twee maatregelen die horen bij funderingsherstel. Dit kan via de nieuwe 'Stappensubsidie woning verduurzaming'. Het betreft twee van de dertig duurzame maatregelen uit de regeling: het aanleggen van isolerend schuimbeton en vloerverwarming. Deze twee maatregelen horen bij funderingsherstel én dragen bij aan het verduurzamen van de woning en brengen de energierekening omlaag.

Inzicht in de funderingen van Zaanse woningen
Zaanstad telt nog 7.500 vooroorlogse particuliere woningen op korte houten palen. Deze funderingen zijn aan vervanging toe, vanwege risico's als rottende palen, scheuren en scheefstand. Via een uitgebreid netwerk van meetbouten houdt Zaanstad mogelijke verzakkingen bij. Online kan iedereen de interactieve funderingskaart raadplegen met informatie over funderingen in Zaanstad. Voor persoonlijk advies en informatie over subsidies kunnen woningeigenaren terecht bij het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad via https://funderingen.zaanstad.nl/, funderingsloket@zaanstad.nl of telefonisch: 075 - 655 22 27.