ZAANDAM - Zaanstad introduceert strengere regels rondom kamerverhuur, woningsplitsing en toeristische verhuur. Dit om wijken leefbaar te houden, woonkwaliteit te waarborgen, ondermijning tegen te gaan en zo schaarse woningen te beschermen en te benutten waarvoor ze bedoeld zijn. Deze week legt het college de nieuwe regelgeving ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Songül Mutluer (Wonen): “Met de woningnood is elke woning in Zaanstad nu broodnodig. Daarom geldt: woningen zijn er om in te wonen, niet om te misbruiken voor een verdienmodel. Zonder goede regels zorgt kamerverhuur, vakantieverhuur en woningsplitsing voor ongewenste situaties, zoals parkeeroverlast, onveilige woonsituaties en een schaarste aan betaalbare woningen. We gaan dit fenomeen met strikte regels aan banden leggen en in sommige wijken zelfs helemaal verbieden. Zo willen we een halt toeroepen aan de ongeremde toename van het aantal woningen dat voor woningsplitsing en kamerverhuur wordt gebruikt. Een uitzondering maken we slechts voor de gevallen die we wenselijk achten en voorzien in de behoefte van Zaanse woningzoekenden, zoals hospitaverhuur, friendscontracten en extra woningen voor mantelzorgers.”

Voorstel voor kamerverhuur en woningsplitsing
Dit jaar was er al een tijdelijke stop op nieuwe vergunningen voor woningsplitsing en kamerverhuur. Via een aanpassing aan de huisvestingsverordening komt er nu een vergunningstelsel voor woningsplitsing en kamergewijze verhuur. Woningen kleiner dan 140 m2 mogen niet meer worden gesplitst en nieuw gevormde woningen moeten minstens 50 m2 zijn. Dit betekent dat splitsing in circa 85% van de particuliere voorraad niet meer mogelijk is.

Bij kamerverhuur aan 3 of meer personen wordt een vergunning vereist en worden de eisen strenger. In Poelenburg/Peldersveld, Zaandam-Zuid en de Russische buurt wordt deze vergunning vanwege de ernst en de al langer bestaande problematiek helemaal niet meer verleend. In de rest van Zaanstad is in beperkte mate en onder voorwaarden kamerverhuur mogelijk. Zo moet er tussen de woningen met kamerverhuur een minimale afstand van 100 meter zijn. In een kamer mag maximaal één persoon wonen. Aan kamerverhuur aan 5 of meer personen werkt de gemeente niet mee. Corporaties worden vrijgesteld van een vergunning, waardoor bijvoorbeeld friendscontacten mogelijk blijven.

Voorstel voor toeristische verhuur
Nieuw in het voorstel is dat toeristische verhuurders zich eenmalig moeten registreren. Voor particuliere vakantieverhuur wordt bovendien een meldplicht per verblijf ingevoerd, waarbij een maximum van 30 dagen per kalenderjaar geldt. Wethouder Annette Baerveldt (Toerisme): “Ook voor toeristische verhuur geldt dat we uitwassen willen voorkomen, waarbij we zien dat ook vaak de afdracht toeristenbelasting wordt ontdoken. Daarnaast zorgt bijvoorbeeld Airbnb nu voor een ongelijk speelveld met de hotelbranche. De nieuwe regels zorgen voor een betere balans, die rekening houdt met de belangen van toeristen, de vakantieverhuurders en de inwoners van Zaanstad.”

Vaststellen nieuw beleid
De aanpassing van de huisvestingsverordening ligt ter besluitvorming voor bij de raad. De nieuwe regels zouden vanaf 1 april 2021 in werking treden.