ZAANDAM - Het contract met Opvang Souvel voor ambulante Wmo-ondersteuning is door de gemeente per direct opgezegd. Vandaag zijn de zorgaanbieders en de moeders die er nog wonen geïnformeerd over de situatie. Opvang Souvel heeft niet voldaan aan het programma van eisen dat de gemeente hen had opgelegd. Ze blijken niet in staat de gevraagde kwaliteit in begeleiding aan de bewoners te bieden. Bovendien is de bedrijfsvoering niet op orde. Op dit moment wonen er nog 5 moeders en 8 kinderen in het pand. Zij kijken samen met het Sociaal Wijkteam en het Leger des Heils naar alternatieve ondersteuning en zo nodig naar andere huisvesting.

‘Voor ons staat kwaliteit van zorg en veiligheid boven alles’, zegt wethouder zorg Natasja Groothuismink. ‘Souvel heeft niet laten zien dat zij kunnen voldoen aan onze kwaliteitseisen. Daardoor is een onwenselijke en onhoudbare situatie ontstaan voor de moeders en kinderen. Dan kunnen wij niet anders dan ingrijpen. Voor mij is het wel heel belangrijk dat de huidige cliënten een alternatief hebben. We laten deze mensen niet in de kou staan’.

Opzegging contract
De afgelopen periode heeft de gemeente verscherpt toezicht ingesteld. Er is gebrekkige begeleiding door zorgverleners geconstateerd. Hierdoor kregen bewoners niet de ondersteuning die zij nodig hebben. De gemeente heeft sinds 13 november 2017 geen nieuwe instroom van bewoners meer toegestaan. Vanaf dat moment heeft het Sociaal Wijkteam de overgebleven bewoners extra ondersteund. Souvel heeft zes maanden tijd gekregen om een programma van eisen uit te voeren. Die termijn is nu verstreken. Na enkele verbeteringen is de situatie recent weer verslechterd. Op basis van diverse gesprekken met de bewoners, de leiding, medewerkers van Souvel, en met medewerkers van het Sociaal Wijkteam, is de conclusie getrokken dat er niet aan de eisen is voldaan. De gemeente heeft daarom het contract met Souvel verbroken en de gaat begeleiding van de bewoners op een andere manier organiseren.

Begeleiding van bewoners
Het Leger des Heils neemt de ondersteuning aan de bewoners over. De gemeente heeft als verhuurder van het pand een vervolgoverleg georganiseerd met Souvel, met als doel dat de bewoners kunnen blijven wonen. Indien het wonen in het pand van Souvel niet meer mogelijk is zal het Leger des Heils ondersteunen bij het zoeken van vervangende woonruimte.