ZAANDAM - Binnenkort gaan de laatste wijken in Zaanstad op de nieuwe manier afval inzamelen met als doel het makkelijker scheiden van afval aan huis. Het gaat om Zaandam Zuid, Peldersveld, Hoornseveld en Zaandam West. Naar verwachting is in oktober de invoering afgerond.

Bewoners van laagbouwwoningen blijven de bestaande grijze bak gebruiken voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Het afval dat na scheiden overblijft, het restafval, brengen zij naar ondergrondse containers in de buurt. Voor bewoners van hoogbouw plaatst Zaanstad in de komende maanden extra containers zodat ook zij dichterbij huis hun afval kunnen scheiden.

Hergebruik grondstoffen is duurzamer dan winning nieuwe grondstoffen
De gemeente wil afval beter hergebruiken. Want afval, bijvoorbeeld GFT (Groente, Fruit, Tuin), papier, glas, textiel en plastic wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Om er grondstoffen van te kunnen maken, is het nodig om het afval gescheiden aan te bieden. De winning van nieuwe grondstoffen kost veel meer energie (en daarmee tijd en geld) dan hergebruik van grondstoffen.

De berg restafval verminderen
Iedere gemeente in Nederland heeft de forse opgave om de hoeveelheid restafval te verminderen naar maximaal 100 kg restafval per jaar per inwoner. Door betere afvalscheiding (zoveel mogelijk hergebruik) wil Zaanstad de berg restafval verminderen. Afval is geen afval meer, maar een grondstof. Grondstoffen worden zo goed mogelijk behouden en zolang mogelijk gebruikt. Door optimaal gebruik te maken van goede materialen ontstaat er steeds minder restafval, gaat het gebruik van vervuilende grondstoffen omlaag en beperkt Zaanstad de CO2-uitstoot.

Afval-lab voor kinderen gaat weer de wijken in
Vanaf 2 september komt het Afval-lab weer langs op verschillende plekken in Zaanstad. Het Afval-lab is een groene caravan met daarin een laboratorium. Kinderen voeren op speelse wijze proeven uit, afval wordt onderzocht en er is muziek. Het Afval-lab is ‘corona-proof’ gemaakt zodat kinderen op een veilige manier leren om bewuster om te gaan met afval. Op afscheiden.zaanstad.nl, onder het kopje ‘In de wijk’ staan de data en locaties van dit mobiele laboratorium.

De uitrol heeft ruim 1,5 jaar geduurd en is naar verwachting in oktober klaar. Op Saendelft na, scheiden bewoners in de hele gemeente dan hun afval op dezelfde manier. In Saendelft loopt een proef met het scheiden van afval in ondergrondse containers.

Meer informatie over afval scheiden en de wanneer de laatste wijken overgaan op de nieuwe manier is te vinden op Afval Scheiden Zaanstad