ZAANSTAD - Om de gevolgen van de fors toenemende logistieke – en pendelstromen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het hoofd te bieden, neemt de Amsterdam Economic Board het initiatief tot een regionale impuls van de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Tijdens State of the Region tekenden bijna 50 publieke en private partijen uit de MRA Green Deal ZES, om zo gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek en leefomgeving. Namens de gemeente Zaanstad tekende wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers de Green Deal ZES.


Grootstedelijke regio's, zoals de Metropoolregio Amsterdam, zijn de motoren van de economie. Inwoners van de MRA werken, wonen en recreëren in de MRA als 'daily urban system' en daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Tegelijkertijd is er het streven naar een verbetering van de leefbaarheid in de MRA.

Ondertekenaars van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) zetten zich ervoor in dat in 2025 steden zoveel als mogelijk emissievrij worden beleverd. Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast streven partijen ernaar om het geluid te beperken. Ook het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden vormt een belangrijk doel. De Green Deal ZES draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Deelnemers aan de Green Deal ZES testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving.

Richard Hoving, Challenge Lead Mobiliteit, Amsterdam Economic Board: "Samen zien we dat slimme en schone (stads)logistiek een belangrijke voorwaarde is voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden en de MRA als geheel. Het zorgt ervoor dat internetbestellingen thuis of op het werk worden afgeleverd, restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben, afval wordt ingezameld en een verbouwing probleemloos verloopt. We zien ook dat, door de veranderende klanteneisen, de dagelijkse bevoorrading van stad en regio steeds fijnmaziger en steeds vaker just-in-time wordt. Stadslogistiek wordt steeds belangrijker en blijft groeien. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we dit probleem beleidsmatig te lijf en zetten we vol in op leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de MRA".

Ondertekenaars vanuit publieke zijde zijn: de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend Uithoorn, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam.

Ondertekenaars vanuit (semi-)private kant zijn: AMS Insititute, Apenkooi Events, Bam Regionaal Infra Amsterdam, Big Data Value Center, Breikers, City Hub, Dura Vermeer, Evanet, GO!-NH, Green Wave Urban Transports, Hulshoff, Havenbedrijf Amsterdam, Izipack, Johan Cruijff Arena, Leaseplan, Meerlanden, OV IJmond, ORAM, Parcls, RAB Bouwcenter, RAI, Rabobank Amsterdam, Rutte Groep, Simply Mile, Street-Scooter, Van Keulen, Van 't Hek, Voedsel Verbindt, Waalpaal en Zoev City.

Over de Amsterdam Economic Board
Samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen wordt gewerkt aan een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst. Om het welzijn en de welvaart in de Metropoolregio Amsterdam te versterken draagt de Amsterdam Economic Board bij aan vijf grootstedelijke uitdagingen: Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit, Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de toekomst. Zij brengen kennis en partijen samen en jagen kansrijke initiatieven in de regio aan. Zo ontstaan innovatieve oplossingen en kansen voor opschaling. Kijk voor meer informatie op: www.amsterdameconomicboard.com