ZAANDAM - Zaanstad wil per 1 januari 2022 het Jeugdteam onderbrengen in een eigen stichting. De beslissing om de uitvoering bij één partij te laten, kwam eerder na het advies ‘Doorontwikkeling jeugdhulp vanaf 2020’. Daarop gingen de zes Jeugdteams vorig jaar al samen in één Jeugdteam. Het oprichten van een stichting is de volgende grote stap in de doorontwikkeling. Het voorstel ligt nu voor een zienswijze bij de gemeenteraad.

Wethouder Songül Mutluer (Jeugd): “Ik ben blij met deze volgende goede stap. In de eerste plaats draagt het bij aan een betere samenwerking tussen alle partners, zoals het onderwijs, de specialistische hulp, de Sociale Wijkteams en Centrum Jong. We kunnen als gemeente onze regierol pakken en alle professionals als een geoliede machine laten samenwerken. Met als doel: kinderen de juiste hulp op de juiste plek bieden. Daarnaast kunnen we de continuïteit borgen. Sinds het samenvoegen van de Jeugdteams, maken de medewerkers grote stappen in het verbeteren van de kwaliteit en de toegang naar de jeugdhulp in Zaanstad. Dat verdient een dikke pluim. Die deskundigheid en de opgebouwde netwerken willen we graag behouden. Daarom kiezen we niet voor een nieuwe aanbesteding, maar is het uitgangspunt om de huidige medewerkers van het Jeugdteam mee te nemen. Dat is ook het beste voor de lopende hulptrajecten van de jeugdigen en hun gezinnen.”

Beste optie voor organisatie jeugdhulp
De huidige contracten met de vier aanbieders van het Jeugdteam eindigen op 31 december 2021. Dan is er een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap nodig. De gemeente heeft uit drie mogelijke ‘vormen’ voor een stichting gekozen. Het ideële karakter van een stichting maakt dat deze het beste aansluit bij de doelstellingen voor jeugdhulp. Het alternatief ‘zelf uitvoeren van de werkzaamheden door de gemeente’ kwam als tweede uit de afweging en de optie ‘aanbesteden’ als laatste. KPMG is gevraagd om advies voor de inrichting van de stichting.

Samen naar een soepele overgang
Voor de overgang naar een stichting werken we samen met de huidige aanbieders van het Jeugdteam. Een soepele overgang is belangrijk om jeugdigen en gezinnen die nu hulp krijgen van het Jeugdteam, hier zo min mogelijk hinder van te laten ondervinden. De jeugdhulpverleners zijn onmisbaar. Zij moeten ook met veranderingen hun werk goed kunnen blijven doen en een goed perspectief krijgen voor hun toekomst. Ook andere partners in de keten worden nauw betrokken, zoals Centrum Jong, Sociale Wijkteams en Gecertificeerde instellingen, ervaringsdeskundige ouders en jeugdigen.