ZAANDAM - In Zaanstreek-Waterland slaan gemeenten en woningcorporaties de handen ineen, om de doorstroming van ouderen op de woningmarkt een extra impuls te geven. Het doel is om senioren meer naar wens te laten wonen én een betere benutting van de gehele woningvoorraad. Het project richt zich in eerste instantie op de doorstroming uit sociale huurwoningen.

Regio Zaanstreek-Waterland, met daarin de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad kreeg eerder dit jaar van de Provincie Noord-Holland € 200.000,- subsidie om de aanpak regionaal te versterken.

Wethouder Songül Mutluer, voorzitter wethoudersoverleg Wonen in de regio Zaanstreek-Waterland: “De vergrijzing neemt toe én onze ouderen blijven langer thuis wonen. Dat betekent dat we passende woningen bouwen waarin het fijn is om ouder te worden. Maar we zien ook dat deze doelgroep niet altijd geneigd is om te verhuizen, ook al is hun woning op termijn ongeschikt. Als gemeenten en corporaties kunnen we hen nog beter ondersteunen, als we de maatregelen die lokaal worden genomen, regionaal gaan verbinden en uitbreiden. We beginnen met de sociale huursector, daar is de doorstroming het hardst nodig, maar we kijken ook naar de koopsector. Zo’n beweging in de woningmarkt is uiteindelijk goed voor alle woningzoekenden.”

Circa 100 verhuizingen per jaar

Onder de huurders van corporatiewoningen in Zaanstreek-Waterland zitten circa 6.000 huishoudens van 65 jaar of ouder, die aangeven (misschien) te willen verhuizen. Bijna de helft van de oudere huurders woont in een eengezinswoning. Met dit project streeft de regio naar gemiddeld 100 verhuizingen van senioren naar een passende woning in de periode 2021-2023, een totaal van 300 verhuizingen.

2020: Dialoog en inventarisatie

Het project is gestart met een inventarisatie: wat zijn wensen en behoeften van senioren, welke verhuisprikkels bieden gemeenten en corporaties zelf al, waar liggen de kansen om gezamenlijk op te trekken? Momenteel bieden corporaties op hun eigen kanalen al allerlei regelingen voor senioren, om door te kunnen stromen naar een meer passende woning. Ouderen krijgen bijvoorbeeld voorrang bij een verhuizing en/of nemen hun huidige huurprijs mee. In Zaanstad hebben op deze manier in 2020 al 27 verhuizingen plaatsgevonden. Door regionaal nauwer samen te werken, kunnen partijen van elkaar leren en initiatieven aan elkaar verbinden, zodat veel meer ouderen bereikt en ondersteund kunnen worden.

2021 – 2023: Een pakket aan maatregelen en instrumenten

De gemeenten en corporaties maken samen een pakket aan maatregelen. Ook de huurdersorganisaties worden hierbij aangehaakt. Denk aan het vergroten van de bekendheid van het woningaanbod voor senioren, (financiële) verhuisprikkels en het verbeteren van persoonlijke begeleiding, zoals wooncoaches en seniorenmakelaars. Bij het ontwikkelen van instrumenten zal met name gekeken worden waar de behoefte van ouderen zelf ligt en kan lokaal per gemeente maatwerk worden geleverd. Naar verwachting worden vanaf 2021 de eerste maatregelen ingezet.