ZAANSTAD - Zaanse raadsleden maken zich zorgen over de financiële gezondheid van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Ze hebben vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van een brief uit augustus, waarin staat dat het ziekenhuis verlies draait. Het ziekenhuis zit al jaren in de financiële gevarenzone.

In de brief uit augustus staat onder meer dat het luxe assortiment in de koffiezetapparaten binnenkort niet meer verkrijgbaar zal zijn, om zo geld te besparen. "We hebben begrip voor de teleurstelling en vinden het zelf ook een pijnlijke maatregel om te nemen", schrijft het ziekenhuis daarover.

Het ziekenhuis geeft aan dat het niet meer aanbieden van het luxe assortiment 70.000 euro per jaar oplevert en dat bedrag staat gelijk aan het jaarsalaris van twee medewerkers. "In de afwegingen is prioriteit gegeven aan zoveel mogelijk behoud van personeel."

De Raad van Bestuur van het ziekenhuis stuurde de mail naar aanleiding van een handtekeningenactie van collega's, die het luxe assortiment wilden behouden. De koffiemaatregel is een van de maatregelen die het ziekenhuis nam om geld te besparen.

Veel geld naar personeel
Het tekort komt voornamelijk doordat meer geld dan was begroot is uitgegeven aan personeel. "ZMC heeft in 2017 een positief resultaat behaald van € 0,7 miljoen. Geschoond voor incidentele baten en lasten is sprake van een genormaliseerd resultaat van € 1,5 miljoen negatief. Het negatieve genormaliseerd resultaat wordt veroorzaakt door voornamelijk een hoger dan begrote personele inzet", staat in de jaarrekening van het ZMC.

De gemeenteraadsleden vragen in de brief aan het college onder meer of het bestuur bekend is met de mail van het ziekenhuis en zo ja, waarom de raad daarover niet is geïnformeerd.

Ook stellen de raadsleden de volgende vraag: "Is uw college met ons van mening dat het, in navolging van de ziekenhuizen die tot nu toe failliet verklaard zijn, zorgelijk is dat het ZMC tevens als voornaamste reden van het negatieve resultaat, aangeeft ‘hoger dan begrote personele inzet’?" Ze doelen hiermee op de IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart, die failliet zijn verklaard.