ZAANSTAD - Binnen het programma MAAK.Zaanstad zijn Adviesgroepen gestart voor de gebieden Centrum Oost, Kogerveldwijk en Achtersluispolder. Hierin zitten bewoners en ondernemers uit de wijk, maar ook raadsleden en een wethouder. MAAK.Zaanstad wil de ontwikkeling van de stad zoveel mogelijk in gesprek met de stad doen. De Adviesgroep denkt mee hoe we dat gesprek zo goed mogelijk kunnen aanpakken.

In 2017 heeft de gemeente samen met inwoners, bedrijven en organisaties analyses gemaakt van de drie MAAK-gebieden Centrum Oost, Kogerveldwijk en de Achtersluispolder. Veel mensen lieten toen weten wat zij van hun buurt vonden en wat er volgens hen beter kon. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens buurtwandelingen en bijeenkomsten in Centrum Oost en Kogerveldwijk. Alle ideeën werden verzameld in een analysedocument en aangeboden aan de gemeenteraad.

Analyses vastgesteld De gemeenteraad heeft de analyses in november vastgesteld en nu is de volgende fase aangebroken: het maken van een gebiedsperspectief. Hoe moeten de gebieden er in 2040 uitzien? De eerste stap in deze fase is het inrichten van Adviesgroepen.

In gesprek met de stad

De Adviesgroep in elk MAAK-gebied denkt met de gemeente mee over hoe er zoveel mogelijk belanghebbenden zo goed mogelijk worden betrokken bij het maken van een perspectief voor de wijk. Zo kunnen de gebiedsperspectieven in gesprek met de stad tot stand komen, een van de ambities van MAAK.Zaanstad. Kijk op www.maak.zaanstad.nl om te zien wie in de Adviesgroepen zitten.

Gebiedsperspectief: denken over de toekomst

Het gebiedsperspectief houdt in dat we toekomstscenario’s uitdenken voor de invulling van deze drie MAAK-gebieden. We kijken daarbij ook naar wat nodig is op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en bereikbaarheid in de toekomst. De gebiedsperspectieven komen in gesprek met de stad tot stand, een van de ambities van MAAK.Zaanstad.

Over MAAK

Ook op de lange termijn wil Zaanstad een stad zijn waar mensen met plezier wonen, werken en leren. Daarom willen we werken aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Voor de Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners. Daar werken we aan met het programma MAAK.Zaanstad.

MAAK Noord is het gebied in het noorden van Zaanstad. We starten daar in de loop van het jaar met de analysefase.