ZAANSTAD - De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer is in ruim een maand grotendeels verwijderd. Op 4 oktober 2022 werd ook het oude bedienhuisje van de Zaanbrug verwijderd.


De provincie Noord-Holland vernieuwt de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer. De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. Voordat het zover is, moet eerst de oude Zaanbrug verwijderd worden. In het weekend van 3 en 4 september 2022 gingen de werkzaamheden voor het verwijderen van de brug van start met het verwijderen van het beeldbepalende val.

Inmiddels is de brug aan de kant van Wormer verwijderd en is de aannemer aan de slag gegaan met de Wormerveerse kant van de brug. Op 4 oktober 2022 werd het voormalige bedienhuisje met een grijpmachine deel voor deel verwijderd. De komende tijd wordt de oude Zaanbrug verder ontmanteld en in delen via het water en via het land afgevoerd. De omgeving moet rekening houden met hinder door de sloopwerkzaamheden. Medio november zijn de sloopwerkzaamheden naar verwachting vrijwel afgerond.