ZAANDAM - Gedeputeerde Staten hoeft volgens de rechtbank Noord-Holland niet op te treden tegen het uitstoten van ammoniak door Cargill in Zaandam. Cargill heeft sinds de oprichting voor beide locaties in Zaandam vergunningen op basis waarvan ze ammoniak mochten uitstoten.


Ammoniak uitstoten

De coöperatie Mobilisation for Environment (MOB) is in beroep gegaan bij de rechtbank omdat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland niet optreedt tegen het uitstoten van ammoniak door Cargill. Volgens MOB beschikken twee fabrieken van Cargill niet over een geldige natuurvergunning. Omdat de fabrieken van Cargill wel ammoniak uitstoten, overtreden ze hiermee de Wet natuurbescherming. MOB heeft daarom aan Gedeputeerde Staten gevraagd om handhavend op te treden tegen deze twee fabrieken. Volgens Cargill is het inherent aan de activiteiten van beide locaties in Zaandam dat er ammoniak vrijkomt. Ze hebben dan ook al sinds de oprichting vergunningen voor het uitstoten van ammoniak.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is met Gedeputeerde Staten van oordeel dat geen sprake is van overtreding van de milieuwetgeving door Cargill. In het verleden hebben de twee fabrieken van Cargill vergunningen gekregen op grond waarvan Cargill ammoniak mocht uitstoten. Uit berekeningen volgt dat op dit moment niet meer ammoniak wordt uitgestoten dan eerder was toegestaan. Daarom is er geen sprake van een overtreding en kon Gedeputeerde Staten de handhavingsverzoeken afwijzen.