ZAANSTAD - De poller, de beweegbare paal die het centrum voor snelverkeer afsluit op de Czaar Peterstraat staat tot en met 8 november naar beneden. Dit heeft te maken met werkzaamheden aan de waterleiding op de Czaar Peterstraat. De beweegbare paal op de Beatrixbrug staat tot en met 26 november naar beneden. Dit in verband met werkzaamheden aan de herinrichting op de Westzijde.

Dat de paaltjes tijdelijk omlaag zijn, is niet van invloed op het inrijverbod. De regels blijven hetzelfde. Het is niet toegestaan tussen 12.00 en 18.00 uur en op donderdagavond tot 21.00 uur langs de paaltjes te rijden. Automobilisten die dit wel doen, zijn in overtreding.

Poller Czaar Peterstraat uitsluitend voor vrachtwagens toegankelijk

Na invoering van het autoluw centrum blijkt dat vrachtwagens die vanaf de Rozengracht het centrum uitrijden, zorgen voor een onveilige verkeerssituatie op de Czaar Peterstraat. Daarom is besloten het stuk op de Czaar Peterstraat tussen huisnummers 3 en 5 toegankelijk te maken voor uitsluitend vrachtwagens van 12.00 – 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur.

Wijziging van verkeersbesluit nodig

Volgens de venstertijden mogen toeleveranciers in het centrum tussen 06.00 tot 12.00 uur winkels bevoorraden. In de praktijk blijkt dat vrachtwagens kort na het aflopen van de venstertijd 12.00 uur het centrum willen verlaten. Vrachtwagens die op de Rozengracht laden en lossen, kunnen het centrum dan niet meer verlaten volgens de geldende regels. Want op de Czaar Peterstraat staat een poller en de Hogendijk is voor vrachtverkeer gesloten. Doordat vrachtwagens moeten keren, ontstaat een onveilige situatie. Om dit voorkomen, mogen vrachtwagens die na 12.00 uur het centrum verlaten, langs de poller. Deze maatregel geldt uitsluitend voor vrachtwagens. Vrachtwagens die hier gebruik van willen maken, melden zich bij de intercom op de paal. Op afstand wordt via camerabeelden gecontroleerd of het gaat om een vrachtwagen. Als gevolg van deze maatregel is een wijziging van het huidige verkeersbesluit nodig. Voor het overige verkeer op de Czaar Peterstraat verandert niets.

Belanghebbenden kunnen tot medio december bezwaar maken tegen deze maatregel.