KROMMENIE - Met de informatiebijeenkomst in buurtcentrum de Pelikaan afgelopen maandagavond, heeft Parteon een start gemaakt met het in gesprek gaan met bewoners van de complexen Kleine en Grote Beer. Het gesprek gaat over de mogelijkheden van extra woningen toevoegen in de buurt. Geen gemakkelijke opgave voor gemeente, woningcorporatie, bewoners en andere betrokkenen, maar wel nodig.

Woningnood

Want er is een groot tekort aan passende woningen in Nederland. Het kabinet wil de woningbouw versnellen tot rond de 100.000 woningen per jaar naar ongeveer 1 miljoen woningen in 2030. Voor Zaanstad Noord gaat het om 5.000 woningen tot 2040. Dat betekent dat voor elke vier bestaande woningen er één bijkomt. Waarbij de nadruk ligt op uitbreiding in bestaand bebouwd gebied.

Meedenken over locatie extra woningen

In gesprek met bewoners wordt gezocht naar de meest passende locatie voor de extra woningen. Ook kunnen bewoners meedenken over voor welke doelgroepen gebouwd zou moeten worden. Zodat de nieuwe woningen goed aansluiten bij de behoefte en bijdragen aan de leefbaarheid en woonkwaliteit van de plek.

De informatiebijeenkomst is goed bezocht. Zo’n 70 buurtbewoners kwamen langs en konden reageren op de eerste ideeën en plannen. Veel bewoners zijn geschrokken van het nieuws dat Parteon woningen bij wil bouwen in de Beren en een groot deel ziet liever niks veranderen in de buurt. Veel mensen zijn gehecht aan de rust, het uitzicht en het groen in de buurt. Op de mogelijke locaties wordt wisselend gereageerd. Een bewoner vertelt het zo: “Ik krijg het er helemaal benauwd van. Ik ben hier komen wonen voor de rust en het uitzicht en dan zit ik ineens bij iemand naar binnen te kijken”. Een andere bewoner kijkt er anders tegenaan: “Woningen moeten er toch wel komen en dan lijkt deze plek me zo gek nog niet. Het groen blijft behouden en het wordt ook niet te vol gebouwd.”

Planning

Na deze informatiebijeenkomst volgen een aantal meedenksessies in mei waarin samen met bewoners verder nagedacht wordt over de locatie van de woningen en de gewenste doelgroepen. De uitkomsten van de sessies is na te lezen op www.grotebeerkrommenie.nl.