ZAANDAM - Vanaf 11 april 2022 startte de bouw van de tijdelijke brug over de Zaan tussen Wormerveer en Wormer.


De tijdelijke brug wordt aangelegd om verkeer de mogelijkheid te geven de Zaan over te steken als de Zaanbrug in deze zomer vervangen gaat worden en daarmee afgesloten is voor verkeer.

Na het startsein voor het project Vernieuwing Zaanbrug begin maart 2022 heeft aannemer Reimert de kade en aansluitende wegen bij de Lassiestraat in Wormer aangepast. Ook is zij aan het werk gegaan bij de kade aan de Zaanweg ter hoogte van Stelling Wonen. Door de aanpassingen van de kades en aansluitende wegen wordt het mogelijk gemaakt om de tijdelijke brug aan te leggen. Vanaf 11 april wordt er ook daadwerkelijk in de Zaan gewerkt en krijgt de tijdelijke brug gestalte. Vanaf dan worden de palen die de tijdelijke brug moeten gaan dragen op de bodem van de Zaan ingetrild. De tijdelijke brug wordt halverwege juli geopend voor verkeer.

Vervanging Zaanbrug

De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruik maken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen).


Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Met dit programma wil de provincie Noord-Holland de bevaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden.

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.