ZAANDAM - De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij bijvoorbeeld de Philipsfabriek, Melkunie, Compaxo Vleeswaren en N.V. Cacao-en Chocolade fabriek “De Zaan” in Zaanstad werken. Zonder hen was de Nederlandse economie nooit sterk zoals het nu is. Inmiddels wonen er ongeveer 380 duizend Marokkanen in Nederland en zijn de meeste van deze migranten gepensioneerd. In verhouding is er in deze gemeenschap sprake van meer gezondheidsproblemen, ontvangen zij relatief vaker een uitkering en/of leven vaker in relatieve armoede.

In Nederland wonen tegenwoordig meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Ze hebben allemaal hun eigen gebruiken, gewoonten en achtergronden. Iedereen die hier woont, heeft zo zijn eigen reden waarom hij of zij naar Nederland is gekomen. De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland is historisch geworteld. De identiteit en stadscultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn nauw verweven met het arbeidsverleden. Dat zien we terug in hoe ze wonen, het familieleven, het taalgebruik en sociaal-culturele diversiteit, aldus projectleider, Sahin Yildirim.

Reizende foto expositie
Na Den Haag, Utrecht en Amsterdam is nu Zaanstad gastheer voor de reizende tentoonstelling ‘Vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland’, samengesteld door Atlas Cultureel Centrum. Deze expositie laat zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in beeld gebracht met thematische foto’s. Zoals initiatiefnemer Sahin Yildirim stelt: “We hebben een collectieve geschiedenis in Nederland en dat mag niet verloren gaan. Onze drijfveer is even simpel als belangrijk: Wie zijn verleden niet eert, verliest de toekomst en wie zijn wortels vernietigt, kan niet meer groeien. Middels deze project willen we de kennis, ervaringen, successen en falen van de pioniers vastleggen en beschikbaar voor een groot en nieuw publiek. Ik hoop van harte dat dit project bijdraagt aan dialoog met elkaar en aan onderlinge verbondenheid.”

Voor de expositie zijn er in totaal 50 mensen ( 25 Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen en 25 Nederlanders – werkgevers, buren, mensen van de werken etc) professioneel fotografeert. De recente foto’s van 50 pioniers zijn met zwart-wit foto’s en een korte quote vormgegeven.

Daarnaast is er landelijk een campagne gestart om de spullen/documenten van de autochtone Nederlanders en gastarbeiders (zoals bijvoorbeeld een dag schrift, werkcontract, koffers, paspoorten, werkkleding etc.) te verzamelen. De goederen zullen in bruikleen worden tentoon gesteld als onderdeel van de expositie in de verschillende steden in Nederland.

Boek: Een halve eeuw in Nederland
In het kader van 50 jarige jubileum (1969-2019) is er ook de afgelopen jaar een boek ‘Een halve eeuw in Nederland’- over 50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland uitgebracht. Geïnteresseerden kunnen het boek voor € 23,99 (GRATIS verzending) online bestellen via http://eenhalveeeuwinnederland.nl/bestellen/ . Aarzel niet om het boek te kopen, hiermee kunnen wij de reizende foto-expositie ook in andere steden organiseren.

Programma 5 oktober 2018
Adres: De Bieb Krommenie, Heiligeweg 170, 1561 DM Krommenie
18:15 Inloop ( Koffie en thee ) 18:30 Inleiding fototentoonstelling Brahim Fattah 18.35 Korte fragment van een filmpje – Over gastarbeiders
18:40 Speech burgemeester Jan Hamming (onder voorbehoud) 18:45 Interactief (Interview met 1-2 gastarbeiders) door Sahin Yildirim, medeauteur ‘ Een halve eeuw in Nederland
19:00 Lezing door Prof. Tom Zwart
19:45 Fototentoonstelling vrij bezichtigen 20:15 Afsluiting