ZAANSTAD - Afgelopen zaterdag gaf Debby Stam namens Team:Fit voorlichting over het gezondere aanbod in de sportkantine van Zaanstad. Ieder die dat wilde kon de speciale “Deb-wrap” proeven. Op kaarten konden de bezoekers hun mening geven over het gezondere aanbod. De bezoekers van de kantine waren veelal positief: “gezond eten is belangrijk en past bij sportieve prestaties”.


Het gezondere aanbod in de sportkantine bij Zaanstad is stapsgewijs de laatste twee jaar steeds meer in beeld gekomen. Vanaf het seizoen 2016-217 heeft Zaanstad een nieuwe kantine in De Koog en dat was tevens een moment van een nieuwe start. De behoefte bleek er al gauw te zijn om meer variatie in het aanbod te brengen rond etenstijd op speeldagen. Dus niet alleen meer de traditionele frituur als patat en kroket, maar ook een gezonde pasta salade en een daghap zoals een wrap of nasi. Dat was zo’n succes dat we al snel gingen uitbreiden naar aanbod zoals broodjes gezond gedurende de dag. In het seizoen 2017-2018 kwamen we in aanraking met Team:Fit en kwam er een bewustwordingsproces op gang, waardoor met meer aandacht werd gekeken naar de keuzen van de ingrediënten, de wijze van uitstallen en het aanbieden van water. En werkenderwijs zal ‘de gezondere sportkantine’ nu ook worden opgenomen in het nieuwe beleidsplan van Zaanstad.

Tot slot vond er een trekking plaats uit de ingeleverde kaarten: Daniëlle Band kreeg na de eerste set van de Zaanstad-TatenTeam een exemplaar van een origineel Nederlands Team-shirt uit handen van Debby natuurlijk gevolgd door een foto momentje. Met de presentatie van de “Deb-wrap” door Debby Stam op zaterdag 17 november is het gezondere aanbod in de sportkantine van Zaanstad midden in de vereniging gezet.