ZAANDAM - Dit jaar is Zaanstad de gastheer van de nationale intocht van Sinterklaas. De gemeente heeft te maken met een bijzonder nationaal evenement en ziet dat de intocht van Sinterklaas verschillende gevoelens oproept. Daarom is aan inwoners van Zaanstad gevraagd om mee te praten over wat het sinterklaasfeest voor hen betekent. Op basis van het aantal aanmeldingen is besloten één dialoog- en debatavond te houden, op woensdag 7 november. De pers is daarbij uiteraard welkom. Wel geldt er een aantal voorwaarden.

Aanvankelijk was er sprake van drie dialoogavonden en een slotdebat. Op basis van de aanmeldingen tot nu toe is er voor gekozen het gesprek te concentreren op één avond. Mensen die zich hadden aangemeld voor een van de andere avonden wordt gevraagd op 7 november mee te doen.

De bijeenkomst op 7 november is bij Taets aan de Pieter Ghijsenlaan 1 in Zaandam en duurt van 19.00 - 22.00 uur. De avond is bedoeld voor inwoners van Zaanstad en/of vertegenwoordigers van Zaanse instanties. Het gaat nadrukkelijk om ónze Zaanse inzichten op deze landelijke discussie. De avond begint met rondetafelgesprekken over wat het sinterklaasfeest voor deelnemers betekent, hoe zij aan kijken tegen de huidige discussie en hoe we dichter bij elkaar kunnen komen. Na de pauze worden de inzichten uit de verschillende gesprekken bij elkaar gebracht in een slotdebat

Wie mee wil praten, kan zich nog steeds aanmelden via het email-adres uitnodigingen@zaanstad.nl.
De Zaanse dialogen zijn onderdeel van een breder programma, waarbij met groepen van verschillende leeftijden en met verschillende samenstellingen over dit onderwerp wordt gepraat.