KROMMENIE - Deze week start woningcorporatie Parteon met de bouw van 75 duurzame Nul-op-de-meter (NOM)-woningen aan de Lijnbaan in Krommenie. De bouw verloopt in twee fasen. De sloopwerkzaamheden van de eerste fase zijn eind januari afgerond en Parteon start nu op deze locatie met de bouw van de eerste 28 sociale huurwoningen. Deze woningen worden in het najaar opgeleverd. In de tweede fase in 2022 volgen nog eens 47 sociale huurwoningen.


Door de gefaseerde bouw hebben huurders uit de tweede fase de mogelijkheid om later dit jaar direct door te verhuizen naar een woning in fase een. Ook oud-huurders uit de eerste fase krijgen de mogelijkheid om hier terug te keren.

Duurzaam wonen
De 75 woningen binnen dit project worden duurzame Nul-Op-de-Meter (NOM)-woningen. De energiezuinige drie- en vierkamerwoningen krijgen zonnepanelen, een warmtepomp en mechanische ventilatie. Ook is de woning zeer goed geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. Met deze installaties en bewust (spaarzaam) woongedrag kan de energierekening van de huurder "op nul" uitkomen. De zogeheten terugkeerders en de nieuwe huurders komen straks thuis in een woning die klaar is voor de toekomst.

Circulair slopen
Parteon zet, met het oog op de toekomst, in op het bouwen van duurzame woningen. Maar ook tijdens het sloopproces wordt aandacht besteed aan duurzaamheid door circulair te slopen. Bij het slopen van de oude woningen worden materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Hout uit de oude woningen is deels gerecycled tot roeispanen of is, waar mogelijk, door een houtrecyclingbedrijf omgezet tot bouwstoffen. Ander slooppuin wordt bijvoorbeeld verwerkt tot bouwstof voor wegfunderingen.

Conceptueel bouwen
Voor de bouw is Parteon een samenwerking aangegaan met Plegt-Vos West. Dit is het tweede project, na project de Staart in Wormer, dat Plegt-Vos volgens hun Huisvanu-concept voor Parteon uitvoert. Er is hierin sprake van conceptueel bouwen. De woningen worden volgens een gestandaardiseerd en efficiënt proces gebouwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van prefab elementen. Hoewel dit een gestandaardiseerd bouwproces is, is er ruimte voor het ontwerp van Beltman Architecten dat recht doet aan de omgeving.

Planning
De oplevering van de 28 woningen in de eerste fase staat gepland in het najaar 2021. De overige 47 woningen worden naar verwachting in het najaar van 2022 opgeleverd. De sociale huurwoningen worden in de periode voor oplevering aangeboden via WoningNet.