ZAANSTAD - De Stuurgroep Zaanbrug verwacht ongeveer eind maart 2021 de locatie voor een tijdelijke autobrug in de omgeving van de huidige Zaanbrug bekend te maken.


Belanghebbenden worden in april geïnformeerd. Daarna start de technische voorbereiding en worden de benodigde vergunningen aangevraagd.

Er vindt een zorgvuldige afweging over de locatie plaats waarbij aandacht is voor de belangen van de ondernemers, omwonenden en het verkeer. Op dit moment rondt de provincie samen met de gemeenten Zaanstad en Wormerland de verschillende onderzoeken en variantenstudies die ten grondslag liggen aan de keuze voor de locatie van een tijdelijke autobrug.

Ondernemers
Het is voor ondernemers aan de Zaanweg en de Lassiestraat van belang dat de bedrijfsvoering kan blijven plaatsvinden. In het gebied moeten bedrijven bereikbaar blijven, ook voor transport van goederen. Om de bedrijfsvoering niet al te veel te hinderen en de veiligheid voor het verkeer te waarborgen is het dan ook van belang dat er in de nabijheid voldoende en makkelijk toegankelijke laad-, en losplaatsen zijn.

Omwonenden
Voor bewoners rondom de Zaanweg is het van belang dat de woonomgeving zo prettig mogelijk blijft. De provincie laat daarom samen met de gemeenten Zaanstad en Wormerland onderzoeken welk gevolg de tijdelijke brug heeft op de doorstroming van het verkeer. Op basis van deze verkeersstromen wordt daarna bekeken welk effect dit heeft op het geluid, het licht en de luchtkwaliteit voor de omgeving.

Verkeer
Dat ook het verkeer hinder gaat ondervinden van de werkzaamheden is niet te voorkomen. Dat geldt zowel voor het verkeer over water als over de weg. Wel zetten alle partijen zich ervoor in om deze overlast te beperken.

Omleidingsroute
De tijdelijke autobrug over de Zaan is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State in 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze wet zette een streep door de omleidingsroute via de Ned Benedictweg, die eerder was bedacht als route om het autoverkeer tijdens de werkzaamheden aan de Zaanbrug om te leiden. Het extra verkeer dat langs die route zou rijden, veroorzaakt in de huidige wetgeving te veel stikstofuitstoot voor de Natura 2000-gebieden in de omgeving. Denk hierbij aan Polder Westzaan, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske.