ZAANDAM - Het begon met buurtbewoners die besloten een oude boer een handje te helpen. Na zijn overlijden wilde de buurt de boerderij, inmiddels uitgegroeid tot een buurtboerderij met grote sociale functie, graag behouden. De gemeente Zaanstad had de wens om de zeldzame, laat 19e-eeuwse hoeve tot monument te maken. Zo werd Stadsherstel in 2019 eigenaar van het woonhuis en de bijgebouwen.

Samen met De Heeren van Zorg realiseerden we een toekomstbestendig woon- en zorgplan. Bij een grootscheepse renovatie zijn tien volledig zelfstandige woningen gerealiseerd voor jongvolwassenen met een autistische beperking. Afgelopen maandag 1 februari ontvingen zij de sleutel.

Hooihuisboerderij Fronik
De goed bezochte Fronik buurtboerderij, vernoemd naar de oudst bekende bewoner die hier in 1914 met vrouw en dochter naartoe verhuisde, raakte steeds verder in verval. De boerderij is een laat 19e-eeuwse hooihuisboerderij, een regionale variant op de stolpboerderij. Het is één van de laatst bewaard gebleven boerderijen in het Zaandam gedeelte van de polder en onderscheidt zich door de T-vormige plattegrond van het voorhuis, een zeldzame boerderijvorm in de Zaanstreek. Reden genoeg voor Stadsherstel om het complex te willen behouden en er een sociaal maatschappelijke invulling aan te geven.

De toekomstige bewoners komen naar de Fronik boerderij met persoonlijke leerdoelen. De Heeren van Zorg begeleiden ze hierbij tot zij klaar zijn om door te stromen naar een volledig zelfstandige woonsituatie. De nieuwe bewoners hebben samen met het hun ouders het restauratietraject kunnen volgen en zijn al een aantal keer langs geweest ter voorbereiding op hun verhuizing. Afgelopen maandag was de sleuteloverdracht.

Restauratie en betrokken partijen
Bij de renovatie zijn funderingen vernieuwd, kapconstructies en daken hersteld, en een warmtepomp geïnstalleerd die het geheel zal gaan verwarmen. Het complex is geheel gasvrij en in combinatie met de zonnepanelen gerealiseerd met energielabel A. Het hooihuis is verbouwd tot een gemeenschappelijke ruimte waar ook de buurtboerderij gebruik van kan maken. Geen van de tien zelfstandige woningen is gelijk. Wat ze gemeen hebben is dat historische materialen - en daarmee het oorspronkelijke karakter van de boerderij - overal zoveel mogelijk zijn behouden.

De restauratie is mede mogelijk gemaakt door financiële hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en diverse donateurs. De Vrienden van Stadsherstel droegen bij aan de reconstructie van de dakkapel en het restaureren in het hooihuis.

Locatie:
Fronik boerderij
Westzanerdijk 150, Zaandam
Nieuwsbericht website: Fronik boerderij klaar voor nieuwe bewoners | Stadsherstel Amsterdam