ZAANSTAD - Vrij en veilig leven is het recht van iedereen. Daarom hangen gemeenten en het ministerie van OCW de regenboogvlag uit om de acceptatie van seksuele- en gender diversiteit te vieren. Dit gebeurt elk jaar op 11 oktober, Coming Out dag. Vanmorgen, enkele minuten voor 8, hees wethouder LHBTI, Rita Noordzij samen met Frankie Vos van stichting de Zaanse Regenboog* de regenboogvlag.


De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out dag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.

Eigen keuzes maken
Iedereen mag zichzelf zijn en zijn eigen keuzes maken. Dit wordt gevierd op Coming Out dag. Sommige mensen vinden het belangrijk om openlijk 'uit de kast' te kunnen komen, anderen kiezen voor een eigen manier die rekening houdt met familie, culturele tradities, gebruiken of religie. Het één is niet beter dan het ander. Het gaat er om dat iedereen zichzelf kan zijn en doet wat goed voelt.

Om zichtbaarheid te geven aan Coming Out dag hijst Rita Noordzij, wethouder LHBTI, de regenboogvlag bij het stadhuis van Zaanstad. Wethouder Noordzij: "Zaanstad is Regenboogstad en viert ook dit jaar de Coming Out dag. Wij zetten ons in voor een samenleving in Zaanstad, waarin je kunt zijn wie je bent, ongeacht je identiteit, gender of seksuele voorkeur. Iedereen heeft gelijke kansen. Saamhorigheid, elkaar helpen, je veilig voelen. Zonder iemand uit te sluiten. Wij zetten ons actief in voor de sociale acceptatie en veiligheid van deze gemeenschap. En dat is nog steeds nodig: één op de vijf LHBTI-ers – zowel volwassenen als jongeren – heeft te maken met scheldpartijen, pesterijen, seksueel geweld, bedreigingen, verstoting en fysiek geweld. Enkel omdat ze homo, lesbienne, biseksueel, transgender of een intersekse persoon zijn. Dat is, óók in onze stad, onacceptabel."

Sociale acceptatie
Zaanstad wil een stad zijn waar je jezelf kunt zijn en kunt houden van wie je wilt. Daarom zet Zaanstad zich als Regenbooggemeente in om de veiligheid, zichtbaarheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI's te vergroten. Dat is nodig, want zij hebben nog steeds te maken met stigmatisering, intimidatie en geweld. We willen dat de sociale acceptatie van alle LHBTI's in de Zaanse samenleving toeneemt. Dat is een eerste stap in de goede richting. Met speciale aandacht voor jongeren, ouderen en LHBTI's met een multiculturele achtergrond, want in deze kringen ligt de acceptatiegraad nog lager.

Over de Regenbooggemeente
Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI's). Vaak wordt ook naar deze gemeenten verwezen met 'Regenboogsteden', maar een Regenbooggemeente bestaat strikt genomen meestal uit een of enkele steden en een aantal dorpen. Op 12 oktober 2018 hebben 53 Regenbooggemeenten een intentieverklaring getekend met het ministerie van OCW. Waarmee zij (opnieuw) de ambitie uitspreken om het thema seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar te maken.