ZAANSTAD - De provincie Noord-Holland kan zich vinden in de bouw van 11 woningen in het bouwplan Zuideinde 94. Daarom start de provincie samen met de gemeente Zaanstad een project om dit te realiseren.


Het project maakt deel uit van 22 zogeheten probleemlocaties waar woningbouw mogelijk wordt gemaakt. De plannen voor de gemeente Zaanstad passen goed in het groene landschap en verbeteren de huidige situatie.

Cees Loggen, Gedeputeerde Wonen: “Er is een schreeuwend woningtekort en dat zorgt voor allerlei problemen. Noord-Hollanders willen dat er woningen worden gebouwd, en tegelijkertijd dat het groen behouden blijft. Dit bouwplan vervult beide wensen. Enerzijds komen er meer woningen, anderzijds is er veel oog voor de groene omgeving.”

Leefbaarheid

Op 2 november 2021 wezen Gedeputeerde Staten in een notitie 22 locaties aan waar onder voorwaarden ‘lintbebouwing’ mag komen. Dankzij de gestelde voorwaarden worden leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aantoonbaar flink verbeterd en dat het landelijk gebied geen geweld wordt aangedaan.

De provincie overlegt proactief met gemeenten waar de 22 locaties liggen om samen knelpunten en oplossingen daarvoor in kaart te brengen om zo toch woningbouw te realiseren, op een verantwoorde manier die de woningen goed inpast in het groen.

Zuideinde 94

Het bouwplan is een mooi voorbeeld van hoe nieuwbouw ingepast kan worden met respect voor de groene leefomgeving. Tijdens het hele ontwerp- en planproces hebben landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen van zowel de provincie als de gemeente invloed kunnen uitoefenen, met als gevolg een mooi resultaat.

Het plan betreft 11 woningen die in de opzet geen aantasting van de kernkwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap Westzaan betekenen. Er ontstaan goede zichtlijnen waardoor de relatie tussen het lint en het landschap versterkt wordt.

De aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals geformuleerd in de notitie Probleemlocaties in dorpslinten, de Leidraad voor Landschap en Cultuurhistorie en de eisen voor het verlenen van een ontheffing van de Omgevingsverordening. Op grond daarvan kan de ontheffing (art. 13.4 OVNH-2020) verleend worden.