ZAANDAM - Het Hembrugterrein is op vrijdag 1 juni 2018 formeel overgedragen aan ABC Planontwikkeling. ABC planontwikkeling is voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein een samenwerking aangegaan met. L.I.F.E.

Joint venture ABC Planontwikkeling
L.I.F.E. is een in Antwerpen gevestigde ontwikkelaar/investeerder met diverse projecten in Nederland. Voor de Nederlandse projecten heeft L.I.F.E. met SENS real estate uit Den Haag het bedrijf LIFE MAKES SENS opgericht. LIFE MAKES SENS zal samen met ABC de ontwikkeling van het Hembrugterrein oppakken. L.I.F.E. en ABC zijn, als eigen vermogen verschaffers, voor de integrale gebiedsontwikkeling van Hembrug een joint venture aangegaan.

Omgevingswet
De aanpak van het Hembrugterrein is een prachtig voorbeeld van gezamenlijke, integrale gebiedsontwikkeling met aandacht voor geschiedenis, duurzaamheid, ondernemerschap, woningbouw en werkgelegenheid. Marcel Loosen, directeur van ABC Planontwikkeling:”De opzet en start van dit project zijn al uniek. Zo maakte de gemeente Zaanstad, vooruitlopend op de Omgevingswet, een omgevingsplan dat veel flexibiliteit biedt. Een afsprakenkader met harde randvoorwaarden en doelstellingen, maar ook met veel vrijheid voor innovatie en creativiteit. Voldoende ruimte om samen met de bestaande community het gebied verder te ontwikkelen”.

Gemeente Zaanstad
Ook de gemeente Zaanstad kijkt uit naar de volgende ontwikkelfase. Arnoud Beens, Programmamanager gemeente Zaanstad: “Met veel enthousiasme is er aan dit enorm omvangrijke project gewerkt. Een goede samenwerking was essentieel om alles in goede banen te leiden. Wij zijn heel trots dat het Hembrugterrein nu wordt overgedragen; het is tijd voor de volgende ontwikkelfase. We kijken met vertrouwen naar de toekomst en een vervolg op de goede samenwerking.”