ZAANSTAD - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan gemeente Zaanstad € 21.000 subsidie verleend voor de aanleg van 14 klimaatbestendige schoolpleinen in Zaanstad. Dit is één van de acht projecten die HHNK subsidieert vanuit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 7 maart heeft HHNK-bestuurder Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan wethouder Breunesse van de gemeente Zaanstad.

Samenwerken
Klazien Hartog: "Het waterschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendiger Noorderkwartier. Maar behalve ingrepen in het watersysteem moeten er ook in de ruimtelijke omgeving aanpassingen gedaan worden. Iedereen in het gebied zal een steentje moeten bijdragen, gemeentes en inwoners. Alleen door samen te werken kunnen we overlast vanwege weersextremen en dus maatschappelijke ontwrichting zoveel mogelijk beperken. Deze subsidie is een zetje in de rug voor gemeentes om projecten uit te gaan voeren. De herinrichting van de schoolpleinen kunnen zo ook weer een voorbeeld zijn voor andere gemeentes."

60 schoolpleinen
Wethouder Wessel Breunesse (openbare ruimte en klimaatadaptatie): "We zijn heel blij met deze bijdrage van het Hoogheemraadschap. Vorig jaar zijn we gestart met het vergroenen van onze Zaanse schoolpleinen. We ondersteunen daarbij schoolbesturen en zijn sinds dit jaar ook ambassadeur gemeente. Groene schoolpleinen zijn klimaatadaptief en een fijne en gezonde leer- en speelomgeving voor kinderen. Met deze bijdrage kunnen we nog meer schoolpleinen groener maken.'

Wethouder Groothuismink (onderwijs): "Samen met Zaanse basisscholen en andere regionale partijen heeft gemeente Zaanstad de ambitie om binnen tien jaar 60 schoolpleinen van basisscholen in heel Zaanstad te vergroenen. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen. Ook kunnen scholen het plein inzetten voor reken-, taal- of natuurlessen."