ZAANSTAD/WORMER - Scheepvaart op de Zaan moet ter hoogte van Wormerveer/Wormer rekening houden met beperkte doorvaartmogelijkheden vanwege aangepaste bedientijden en langere wachttijden dan gebruikelijk.


De provincie Noord-Holland vervangt de Zaanbrug over de Zaan tussen Wormerveer en Wormer, waardoor er zo’n 200 meter ten oosten van de Zaanbrug een tijdelijke brug is geplaatst. Deze brug heeft beperkingen voor het scheepvaartverkeer.

De tijdelijke brug is aangelegd om wegverkeer de mogelijkheid te geven de Zaan over te steken nu de Zaanbrug vervangen wordt. Vanwege de tijdelijke brug heeft scheepvaart te maken met beperkingen in de doorvaart over de Zaan. De tijdelijke brug kan geopend worden voor scheepvaart, maar opent en sluit minder snel dan de Zaanbrug. Bovendien is de tijdelijke brug slechts 1.20 meter hoog. Hierdoor kunnen de wachttijden voor de brug langer zijn dan gebruikelijk, omdat ook kleinere boten moeten wachten op de bediening van de brug.

Aangepaste bedientijden

De tijdelijke brug wordt op werkdagen (eveneens als bij de Zaanbrug) bediend tussen 06.00 uur en 22.00 uur. De tijdelijke brug kan om technische redenen ongeveer eens per half uur voor de scheepvaart worden geopend. Op werkdagen wordt de brug tijdens spitsuren (07.30 – 8.30 uur en 16.00 – 18.00 uur) niet bediend. Schepen kunnen dan wachten op daarvoor speciaal gemaakte wachtplaatsen. In het weekend wordt de tijdelijke brug op aanbod bediend. Op zaterdag zijn de bedientijden tussen 07.00 en 20.00 uur. Op zondag wordt de brug bediend tussen 09.00 en 19.00 uur.

Vanwege het mogelijk oponthoud op de Zaan door de tijdelijke brug kunnen schepen hoger dan 1.10 meter ook kiezen voor een alternatieve vaarroute via de Nauernasche Vaart of het Noordhollandsch Kanaal.

Stremming op 3 en 4 september 2022

Om het val van de Zaanbrug te verwijderen is het noodzakelijk om de Zaan een aantal dagen te stremmen ter hoogte van de Zaanbrug en de tijdelijke brug. In het weekend van 3 en 4 september is de Zaan ter hoogte van Wormerveer/Wormer vanaf vrijdag 2 september 22.00 uur volledig gestremd voor scheepvaart. Het vaarverkeer moet die dagen omvaren via de Nauernasche Vaart of via Purmerend. Mocht het stremmingsweekend onverhoopt niet gehaald worden, dan wordt het weekend van 10 en 11 september als reserveweekend gebruikt.

Vervanging Zaanbrug

De tijdelijke brug is onderdeel van het project Vernieuwen Zaanbrug. De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers, wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruikmaken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen).

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur, gebr. Beentjes en HSM Steel Structures uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.