ZAANSTREEK/WATERLAND - Huisartsengroep regio Zaanstreek-Waterland treft in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voorbereidingen om op twee centrale punten in de regio algemene huisartsenzorg aan te gaan bieden aan patiënten met griepverschijnselen. Hiervoor worden Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan en Sportcomplex de Beuk in Purmerend ingericht.


Na een telefonisch consult met hun eigen huisarts kunnen mensen met reguliere klachten én griepverschijnselen doorverwezen worden naar één van deze tijdelijke huisartspraktijken. Door vanuit een locatie te werken waar altijd de juiste beschermingsmaterialen voorhanden zijn, wordt de toenemende vraag naar huisartsenzorg door het coronavirus efficiënter ingericht. Hier is voor gekozen vanwege de veiligheid van andere patiënten maar zeker ook voor de huisartsen zelf. De huisartsenpraktijken kunnen dan de reguliere zorg blijven leveren en de inwoners de zorg blijven bieden die in deze tijd hard nodig is.

De twee sporthallen worden op dit moment ingericht. Een bezoek aan één van de locaties vindt pas plaats na een telefonische afspraak via de eigen huisarts. Het is niet de bedoeling om op eigen gelegenheid naar de sporthal te gaan. Een deel van de patiënten zal hierdoor verder moeten reizen dan voor een bezoek aan de huisartsenpraktijk in de buurt.

Erik Schoofs, directeur huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland: "Het is van belang dat we vooruitdenken. Nu kunnen de huisartsen het nog aan, maar het kan zijn dat er een moment komt dat de druk te groot wordt. Dat willen we met deze tijdelijke huisartsenpraktijken voor zijn. Voor nu is dit een goede oplossing, maar we kijken dagelijks hoe we de continuïteit van de huisartsenzorg kunnen blijven bieden."

Wanneer u denkt dat u besmet bent met het coronavirus, ga dan NIET naar uw huisarts toe, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts. Dit om te voorkomen dat u andere mensen zou kunnen besmetten. Heeft u vragen over het coronavirus, dan kunt u bellen met 0800-1351 of kijk op de website van het RIVM (www.rivm.nl)