ZAANSTREEK/WATERLAND - Woensdag 7 februari was er voor de mbo-studenten van het Regio College uit Zaandam en Purmerend een speciale kick-off in het Zaantheater voor het jongerenprogramma van Samen dementievriendelijk, mede georganiseerd door de afdeling Zaanstreek Waterland van Alzheimer Nederland. Veronica DJ Frank van der Lende vertelde over zijn eigen ervaringen en interviewde o.a. studenten en de wethouders van Zaanstad, Harrie van der Laan en van Purmerend, Harry Rotgans. Ook ging hij in gesprek met iemand met dementie en haar partner. Tot slot was er de theatervoorstelling “Strepen op het raam” van theatergroep de Kwekerij.

Op dit moment zijn er 300.000 mensen met dementie in Nederland, de verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verdubbelt. Jongeren krijgen nu en in de toekomst dus te maken met mensen met dementie. In hun privéleven, maar vaak ook bij hun (bij)baan of stage. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat jongeren weinig weten over dementie en hoe om te gaan met mensen met dementie. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat jongeren dat wel graag willen leren en dat kan met het jongerenprogramma van Samen dementievriendelijk en de samenwerking met de regionale afdeling Zaanstreek Waterland van Alzheimer Nederland. Met dit project, een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS, leren jongeren hoe ze dementie kunnen herkennen én hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Jongerenprogramma Samen dementievriendelijk
De meeste mensen met dementie wonen gewoon thuis en doen boodschappen, gaan naar de kapper of naar een restaurant. Daarom is er een speciaal trainingsprogramma opgezet voor jongeren: zij zijn als toekomstige beroepskrachten een onmisbare schakel in een samenleving waarbij mensen met dementie mee kunnen blijven doen. Na de kick-off worden er op de vestigingen van het Regio College gastlessen gegeven, waarin de studenten leren om iemand met dementie te herkennen, hoe je daarmee omgaat en hoe je iemand kunt helpen.

Alzheimer Nederland
Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS en bestaat sinds 2016. Het speciaal ontwikkelde jongerenprogramma voor studenten bestaat uit een (online) training, gastles op maat en andere kant-en-klare werkvormen. Zo leren mbo-studenten hoe ze dementie kunnen herkennen én hoe ze hiermee om kunnen gaan. Het programma is aan te vragen via samendementievriendelijk.nl/scholen.

Regionale afdeling Zaanstreek Waterland
De regionale afdeling Zaanstreek Waterland organiseert binnen de regio ontmoetingen voor mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast doen zij er alles aan om dementie bespreekbaar te maken, uit de anonimiteit te halen en de belangen van mensen met dementie te behartigen. Verder verzorgen zij informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten.

Over het Regio College

De samenleving verandert en we zien dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Door de jaren heen zijn verschillende voorzieningen niet meer beschikbaar. Doordat de samenleving is veranderd, is het belangrijk om onze studenten hierop voor te bereiden. Samen hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid en als school willen wij die ook, samen met onze studenten nemen.
Wanneer wij onze studenten leren de signalen te herkennen en de tools te geven hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan, kunnen wij ervoor zorgen dat er meer begrip is. En dat deze groep mensen langer kan functioneren in hun eigen omgeving. Het Regio College begeleidt de studenten via verschillende trajecten/leerwegen naar de gewenste/passende baan. Dat kan o.a. een opleiding in de zorg zijn, bijvoorbeeld maatschappelijke zorg, verzorgende IG of de verpleegkunde-opleiding. Waarna je kunt werken in bijvoorbeeld een buurthuis, als verpleegkundige in een ziekenhuis of als verzorgende IG in de thuiszorg. Alle kennis over dementie kunnen ze meenemen op hun stage of later in hun werk. Deze kennis kunnen ze daar weer delen. Als school willen we dit samen met betrokken organisaties oppakken.