ZAANDAM - Hoewel het thema van de kinderboekenweek ´gruwelijk eng` is, is het voorlezen aan uw kind minder eng en gruwelijk.

Samen plaatjes kijken in een boek en het verhaal voorlezen kan voor u en uw kind een heerlijk, gezellig en rustgevend moment zijn, niks engs aan.

In de drukte die er is in een gezin kan samen lezen van een boek rust en regelmaat bieden. Het is bekend dat een kind tot rust kan komen tijdens het voorlezen. Het ritme tijdens een het voorlezen ervaren de kinderen als prettig. De regelmaat kan gevonden worden als het voorlezen op een vaste tijd in de dag wordt gedaan.

Naast het feit dat het voorlezen een mooi moment is, is het ook belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. De fantasie van het kind wordt geprikkeld en de spraak/taalontwikkeling wordt gestimuleerd.

Wat gebeurt er met de spraak/taalontwikkeling tijdens het voorlezen:

  • Het vergroot de woordenschat
  • Het stimuleert de opbouw van een zin
  • Het draagt bij aan het taalgevoel
  • Het stimuleert het taalbegrip

Andere punten die het voorlezen beïnvloedt:

  • Het kind leert luisteren en zich concentreren tijdens het voorlezen
  • Het prikkelt de fantasie
  • Het motiveert om zelf te leren lezen

Vanaf de leeftijd van 3 maanden kan er in een boekje gekeken worden. Tussen 2-4 jaar kan er een kort verhaal bij plaatjes verteld worden. Bij 5 jaar en ouder kan er voorgelezen worden aansluitend bij de interesse van het kind. Voor kinderen die al kunnen lezen kan voorlezen ook leuk zijn, afhankelijk van het kind.