WORMER - In januari en februari wordt er gewerkt in het Wormer- en Jisperveld. Natuurmonumenten laat een aantal plas-drasweilanden beter inrichten voor de weidevogels. Het Wormer- en Jisperveld is een belangrijk broedgebied voor weidevogels.

‘Plas-dras’ is een weiland waarop ondiep water staat. Gedurende ongeveer 6 weken is het weiland een ondiepe plas (0-12cm), waarin grutto’s, tureluurs, kieviten, slobeenden en allerlei eenden rondscharrelend kleine beestjes zoeken om op te eten.

In het voorjaar fungeren plas-drasweilanden als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun broedplekje in de regio opzoeken. De vogels kunnen er veilig rusten, poetsen en voedsel zoeken. Tijdens het broedseizoen zijn de randen belangrijk opgroeigebied voor o.a. kievit- en tureluurkuikens. Na afloop van het broedseizoen foerageren jonge en volwassen steltlopers in plas-dras (o.a. op muggenlarven) om zich voor te bereiden op de trek.

Wat goed zichtbaar wordt is een nieuw plas-drasperceel bij de beheerboerderij in de Schaalsmeerpolder (Oostknollendam). Op het wandelrondje Schaalsmeerpolder kom je er langs. Dit weiland zal afwisselend met het bestaande plas-drasweiland onder water gezet worden. Door de afwisseling kunnen de bodem en de grasmat herstellen, zodat er meer voedsel is voor de weidevogels.

Staat het voorste weiland gebied onder water, dan kun je vanaf de brug of het bankje vogels kijken. Staat het hek open en heb je laarzen aan, dan kun je over het pad op eerste weiland doorlopen tot de tweede nieuwe plas-dras om daar vogels te spotten.

Een extra maatregel is het verlagen van kades. Dat doen we in het plas-drasperceel van Natuurmonumenten naast Kneppelsoord. Met de vrijgekomen grond leggen we eilandjes aan waar vogels als visdiefjes en kluten zich thuis voelen.

Het werk wordt voor het broedseizoen afgerond.

Een ander onderdeel van het verbeteren van het beheer voor weidevogels, is de aanschaf van een aantal nieuwe pompen. Boswachter Hessel Zoer van Natuurmonumenten: “Met de aanschaf van een aantal verplaatsbare pompen op zonne-energie kunnen we het waterpeil beter reguleren op meer plekken. Zo kunnen we bijvoorbeeld greppels tijdelijk onder water zetten, waardoor een drassige strook van een aantal meter breed ontstaat.” Eén van de grootste problemen bij weidevogelbeheer is het lage opgroeisucces van kuikens. Dit komt vooral door gebrek aan voedsel en schuilmogelijkheden. Met het onder water zetten van greppels zal het gras plaatselijk minder snel groeien. Hierdoor ontstaat een gevarieerde structuur die meer insecten trekt. Daarnaast is de drassige grond aantrekkelijk voor volwassen vogels, omdat ze daar makkelijker wormen en ander voedsel kunnen vinden.

Zelf wandelen? Loop het rondje Schaalsmeerpolder door vanaf De Poelboerderij de pijltjes te volgen of download de route via https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/wormer-en-jisperveld/route/wandelroute-schaalsmeerpolder-in-het-wormer-en-jisperveld .