KROMMENIE - Stond er duizenden jaren geleden een wachttoren op de plek van het huidige Provily Sportpark in Krommenie? Dat gaan archeologen in opdracht van de gemeente Zaanstad uitzoeken. Gisteren zijn de opgravingen begonnen, zaterdag 22 september moet duidelijk worden of Krommenie een stukje geschiedenis rijker is.

In 1964 zijn tijdens de aanleg van het Provily Sportpark verschillende oudheden uit de Romeinse tijd ontdekt uit twintig tot veertig jaar na Christus. Amateurarcheologen hebben toen resten van een palissade (een rij aaneengesloten palen) en een vierkant gebouwtje opgegraven.

Nu is, na de vondst van meerdere plattegronden, de kans groot dat er ook een Romeinse wachttoren in Krommenie heeft gestaan. En dat zou bijzonder zijn, want Krommenie ligt buiten het voormalige Romeinse Rijk. Als de toren daadwerkelijk Romeins blijkt te zijn, liepen de Romeinen verder Noord-Holland binnen dan eerder gedacht.

22 september wordt duidelijk of dit het geval is.