OOSTZAAN - Gedeputeerde Staten staan positief tegenover het plaatsen van 21 tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen in Oostzaan. De woningen worden geplaatst voor een periode van 10 jaar. Daarna kunnen de woningen en het zandbed met kabels en leidingen eenvoudig worden verwijderd. De locatie (op de Twiskeweg naast nr. 107) valt binnen recreatiegebied Het Twiske, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN).


De Interimcommissie spreekt op 19 juni 2023 over het voorstel. Als Provinciale Staten hiermee instemmen, wordt de ontheffing verleend.

Locatie in Het Twiske

Vanwege de ligging in het NNN en de daarbij behorende provinciale belangen, worden de gevolgen voor het gebied door aanvullend ecologisch onderzoek in beeld gebracht. Daarnaast moet de gemeente Oostzaan de juridische noodzaak voldoende motiveren en voldoen aan overige wet- en regelgeving.

Eerder ontheffingsverzoek voor tijdelijke woningen

De gemeente diende eerder een ontheffingsverzoek in voor het plaatsen van 50 tijdelijke woningen op de locatie Zuideinde/Skoon. Deze locatie kan echter niet op korte termijn bouw- en woonrijp worden gemaakt. De gemeente diende daarom een nieuw verzoek in.