WORMERVEER - Bij de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer zijn tussen 8 en 13 mei 2023 in de avonden en nachten werkzaamheden. Deze zijn nodig om een kabelgoot onder in de Zaan aan te kunnen brengen.


Om de Zaanbrug in de toekomst te kunnen bedienen zijn kabels en leidingen nodig. Deze worden in een goot (een zogenaamde zinker) op de bodem van de Zaan gelegd. Het plaatsen van de zinker is een omvangrijke klus, omdat deze via het water moet worden afgezonken. Het is dan niet mogelijk om schepen de Zaanbrug te laten passeren. Om de scheepvaart zo min mogelijk te hinderen, vinden de werkzaamheden plaats tussen 18.00 uur en 06.00 uur van maandag 8 mei tot en met zaterdagochtend 13 mei 2023. De werkzaamheden in de Zaan die voor stremming van de vaarweg (ter hoogte van de Zaanbrug) zorgen, starten vanaf 22.00 uur. Dit is buiten de bedientijden van de tijdelijke Zaanbrug.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden maakt de aannemer gebruik van meerdere machines. Het geluid van draaiende machines kan in de (normaal gesproken stille) nachten voor geluidshinder in de omgeving zorgen. De omgeving is hierover geïnformeerd.

Indien de werkzaamheden niet afgerond kunnen worden tussen 8 en 13 mei, dan is er een uitloopmogelijkheid van 15 tot en met 18 mei. De werkzaamheden worden dan ook in de avonden en nachten van 18.00 uur tot 06.00 uur uitgevoerd.

Vervanging Zaanbrug

De werkzaamheden voor de zinker maken deel uit van het vervangen van de Zaanbrug. De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruik maken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer.

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Met dit programma wil de provincie Noord-Holland de bevaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden.
De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur, Gebr. Beentjes en HSM Steel Structures uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.

Meer informatie

Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden aan de Zaanbrug is te vinden in de Reimert Bouwapp. Met vragen over de Zaanbrug kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Informatie over de vernieuwing Zaanbrug is ook te vinden op www.noord-holland.nl/zaanbrug of de regionale facebookpagina @ZaanstreekWaterland.