ZAANDAM - De Techlandslocatie in Zaandam heeft officieel haar deuren geopend. In de gloednieuwe campus, gehuisvest in het Regio College aan de Cypressehout, zitten alle opleidingen in de installatie- en elektrotechniek en metaaltechniek van IW Noord-Holland en Tetrix Techniek onder één dak.


Ook de Food Proces Tech Campus bevindt zich hier. De vestiging maakt deel uit van de ‘techniekboulevard’ Techlands, die een grote meerwaarde is voor de regio Zaanstreek-Waterland.

Zaanstreek-Waterland bruist van de industriële bedrijvigheid. Tegelijkertijd is er een nijpend tekort aan up-to-date geschoold technisch personeel. Om het tij te keren, biedt Techlands opleidingen en bijscholing die nauw aansluiten op de wensen van de regionale (food)procesbedrijven, de installatiebranche, de maakindustrie en de bouw. In samenwerking met Zaanse opleiders, bedrijven en overheid wil de techniekcampus jongeren, zij-instromers en techniekprofessionals blijvend enthousiasmeren voor een baan in de techniek. Bij Techlands kunnen zij zich een leven lang ontwikkelen in de techniek.

De officiële opening werd verricht door Ilse Zaal, gedeputeerde Economie en Onderwijs en Arbeidsmarkt en Stephanie Onclin, wethouder van Economische Zaken en Arbeidsmarkt (gemeente Zaanstad). Ilse Zaal: “Willen we voldoende technisch geschoold personeel hebben, dan moeten we uiteraard zorgen voor genoeg instroom: aanwas van mensen die klaar zijn voor de toekomst, waar energietransitie niet meer uit weg te denken is. Daarvoor is samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal. Het beleid van de provincie is gericht op campusvorming in de regio. Ik vind Techlands een prachtig voorbeeld van deze samenwerking.”

Toekomstgerichte technici

Door het tekort aan technici dreigen grote maatschappelijke opgaven, met thema’s als duurzaamheid, de energietransitie en de bouwopgave, vast te lopen. De Techlands-studenten krijgen daarom les in zowel de huidige als toekomstige technieken en technologieën, met volop ruimte voor innovatie. Een van de opleidingen is Smart Building, die elektrotechniek, installatietechniek, bouwkunde én ICT verenigt in één opleiding, zodat studenten alles leren wat nodig is voor het bouwen van toekomstgerichte gebouwen. Binnen alle techniekopleidingen kunnen zij de keuzedelen Robotica, Dronevliegen of 3D-printen volgen.

Inspirerend en essentieel voor de gemeente Zaanstad

Wethouder Onclin onderstreepte het belang van Techlands in het algemeen, en voor de Zaanstreek in het bijzonder: “De maakindustrie zit in ons DNA. Bedrijven zitten te springen om technisch opgeleid personeel en Techlands speelt hierin een cruciale rol. Ik juich het dan ook toe dat Techlands een loopbaan in de techniek stimuleert door duidelijk te maken dat er tal van studierichtingen zijn waarmee je in uiteenlopende beroepen aan de slag kunt.”

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland, was ook aanwezig bij de opening. Hij maakte de koppeling tussen Techlands en het Aanvalsplan Techniek – door vijf technische sectoren gelanceerd om de arbeidsmarkt voor technici compleet anders in te richten: “Met het Aanvalsplan gaan we onder meer techniekcentra oprichten om de arbeidsmobiliteit tussen technische branches te bevorderen. Techlands ís eigenlijk al zo’n regionaal techniekcentrum. De locatie is daarmee wat mij betreft een inspirerend voorbeeld voor andere regio’s .”

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad, is een warm pleitbezorger van een clustering, zoals van Techlands: “Het mooie daarvan is niet alleen dat je vakmanschap en onderwijskwaliteit bij elkaar op één plek samenbrengt, maar ook dat zo’n plek een sterke aantrekkingskracht heeft en nieuwsgierig maakt. En dat is nodig om jongeren en volwassenen die zich oriënteren op werken in de techniekbranches, te inspireren. Techlands, dáár wil je naartoe, daar kun je een vak leren!” Dit is des te belangrijker nu minder jongeren voor het mbo kiezen: “Zonder goed opgeleide mbo’ers staat onze maatschappij stil. Een initiatief als Techlands kan voor de technieksector van grote betekenis zijn.”