ZAANDAM - ‘Dit heb ik echt gemist’ vertelt Hayat Meddah, Nederlandse taaldocent bij IVIO-Opleidingen. Na maanden online lessen, zitten haar cursisten weer voor haar neus in de schoolbanken. Dankzij subsidie worden leerachterstanden, opgelopen in coronatijd, ingehaald. Bij IVIO-Zomerschool kunnen alle cursisten twee keer per week op de vertrouwde leslocaties hun Nederlandse taallessen volgen.

Op het bord staat het woord ‘Adjectief’ geschreven. De cursisten krijgen de opdracht een klasgenoot te beschrijven en daarbij zo veel mogelijk bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken. “Wij moeten straks weten wie het is”, motiveert docent Meddah haar klas. Het is een opdracht die online niet uit te voeren was geweest. Ze is dan ook blij dat de lessen weer fysiek zijn. “Ik houd van het directe contact met mijn cursisten”, vertelt ze. “Thuis zie je alleen een beeldscherm met een hoofd, je ziet niet wat er om hun heen gebeurt en of ze wel een boek voor zich hebben.”

Interactie met klasgenoten
Julia krijgt de beurt haar beschrijving voor te lezen. “Zij heeft altijd een brede glimlach op haar gezicht. Ze ziet er schattig uit. Ze is dun. Ze draagt een roze jacket.” Nog voordat ze goed en wel is uitgepraat klinkt het eensgezind uit de klas: “Victoria!” De Argentijnse Maria Victoria Journade volgt sinds januari drie keer per week Nederlandse taalles. “Ik ben blij om weer met anderen in de les te zitten. Hier krijg ik de kans om te oefenen met spreken.”

Online lessen
Tijdens de coronaperiode volgde ze al haar Nederlandse taallessen vanachter de computer. En hoewel ze tijdens de zelfs meer tijd had om te studeren, heeft ze toch het gevoel een achterstand te hebben opgelopen als het gaat om spreekvaardigheid. “Het schrijven en lezen ging goed maar het praten met elkaar was een stuk minder”, vertelt Journade. “Hier hebben we een pauze van 20 minuten waarin we met elkaar spreken, dat is goed voor mij. Thuis heb ik een Argentijnse man dus praten we al snel Spaans.” Meddah bevestigt: “Door direct op elkaar te reageren krijg je een goede groepsdynamiek. Dat échte contact met de cursisten heb ik het meeste gemist.”

Hybride lesmodel
Toch valt de online lesperiode niet te bestempelen als verdane tijd. Op het kantoor van IVIO-Opleidingen zijn ze te spreken over de examenresultaten die behaald zijn ten tijde van corona. Zo blijkt schrijfvaardigheid digitaal erg goed te onderwijzen. In de toekomst is een hybride lesmodel dan ook denkbaar. “Ik ben een ervaring rijker. Mocht ik opnieuw online lessen moeten verzorgen, dan weet ik dat ik het kan”, zegt Meddah.