ZAANSTAD - Het Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse nationale burendag een kijkje in de keuken te komen nemen. Op zaterdag 23 september staat de deur van COA Zaandam van 13.00 – 16.00 uur voor u open!

Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, krijgt onderdak en begeleiding van het COA tot het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen of Nederland moeten verlaten. IND is verantwoordelijk voor de asielprocedure en de Dienst terugkeer en Vertrek voor het begeleiden van mensen die terugkeren. VluchtelingenWerk ondersteunt asielzoekers met voorlichting. Sinds 2015

Onze bijzondere locatie ligt verscholen tussen de bedrijfspanden van de Achtersluispolder.

Het is de welbekende oude gevangenis boot, gelegen op de Rijshoutweg 14 te Zaandam.

We heten u van harte welkom!