WESTZAAN - De provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad hebben met boeren (LTO, Agrarische Natuurvereniging Water Land en Dijken), natuurorganisaties (OBW en Platform Veenweide), Staatsbosbeheer en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier overeenstemming bereikt over de concept gebiedsvisie voor Polder Westzaan.


In deze gebiedsvisie is een koers uitgezet voor verdere samenwerking en voor de toekomst van water, landbouw, natuur en recreatie in het gebied. Voordat de colleges van Zaanstad en Noord-Holland die gaan vaststellen, leggen ze nog hun oor te luister bij de inwoners en andere betrokkenen. Eerder hebben inwoners al meegedacht over de toekomst van Polder Westzaan via inloopavonden. Deze inbreng is meegenomen in het opstellen van de gebiedsvisie.

De gebiedsvisie wordt binnenkort gepubliceerd. Begin april kunnen inwoners bij 2 bijeenkomsten hun mening geven over de gebiedsvisie: op 4 april in De Vuister en 6 april in De Kwaker.