ZAANDAM - In de Rosmolenwijk heeft Parteon de afgelopen jaren 472 nieuwe woningen gerealiseerd. In de komende jaren worden er nog 228 woningen in deze wijk aangepakt. Hiervan worden 95 woningen modulair geplaatst door Homes Factory. Dit bouwconcept is voor een groot deel circulair, door bewust materiaalgebruik dat ook in toekomst weer uit elkaar gehaald en hergebruikt kan worden. Daarnaast zorgt Parteon ervoor dat de woningen naadloos aansluiten op de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Dit gebeurt onder andere doordat FARO architecten bestaande cultuurhistorische kenmerken in het ontwerp van de woningen heeft verwerkt.


Minder bouwoverlast in de buurt
Het gebruikmaken van modulaire woningen is een goede manier om in de buurt minder overlast te veroorzaken. De woningen worden namelijk volledig in de fabriek gemaakt. Elke woning bestaat uit twee modules, die daarna per binnenvaartschip over de Zaan vervoerd worden naar de ontwikkellocatie. De modules worden met elektrisch materieel stapvoets naar de uiteindelijke positie getransporteerd en middels een mobiele kraan op palen gehesen. Deze palen zijn vooraf op trillingsarme wijze geplaatst.

Reductie van stikstofuitstoot in de Zaanstreek
Doordat de modulaire woningen in een fabriek worden gemaakt, zijn er minder bouwwerkzaamheden in de wijk waardoor overlast beperkt wordt. Met deze aanpak kan ook ingespeeld worden op de stikstofproblematiek die groter is in gebieden rond Natura 2000 gebieden zoals Zaanstad.

NH-Bouwstroom initiatief
Homes Factory werd medio 2022 door de 8 participerende woningcorporaties geselecteerd als NH-Bouwstroompartner voor eengezins- en flexwoningen. Met det NH-Bouwstroom wordt ingezet op een grotere en snellere bouwproductie, op innovatie en efficiëntie in de bouw. Homes Factory plaatst de modulaire woningen voor Parteon. Vrijkomend hout van de gesloopte woningen wordt hergebruikt in de nieuwe fabriek waarmee Homes Factory binnenkort haar productiecapaciteit vergroot. Ook wordt een deel van de “Tuile du Nord” dakpannen van de gesloopte woningen hergebruikt op de nieuwe woningen.

Plaatsing modulaire woningen in de zomer
Van de nog 228 aan te pakken woningen in de Rosmolenwijk worden er 128 gesloopt en vervangen door nieuwe eengezinswoningen en appartementen. Bij de overige 100 woningen (aan de Rosmolenstraat) zullen de voor- en zijgevels in elk geval behouden blijven. Daarachter bouwt Parteon toekomstbestendige woningen terug. Komende zomer start de eerste fase waarbij de eerste modulaire eengezinswoningen geplaatst.