NOORD HOLLAND - De provincie Noord-Holland wil meer in gesprek met de omgeving als het gaat om de toekomstige herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie.

Het doel van Natura 2000 is de achteruitgang van de biodiversiteit terugdringen en de verscheidenheid van soorten planten en dieren vergroten. De herstelmaatregelen in Schoorl zijn aanleiding geweest om het gesprek aan te gaan met de omgeving. Om dit proces op gang te brengen is een omgevingsmanager aangesteld. Focus zal de komende tijd dan ook liggen in Schoorl.

In Noord-Holland zijn honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren, waarvan er 19 door de Europese Unie worden beschermd, de zogenoemde Natura 2000-gebieden. Om de achteruitgang van de kwaliteit van de natuur in deze gebieden te verbeteren worden er diverse fysieke maatregelen uitgevoerd. Denk hierbij aan extra maaien, het weghalen van struiken, het aanleggen van stuifkuilen in de duinen, het kappen van bomen en andere maatregelen, waardoor onder andere, de negatieve effecten van stikstof worden verminderd. Het zijn vaak maatregelen die terreinbeheerders van natuurgebieden (o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland) nu ook al treffen.

De aard van de maatregelen verschilt per gebied en kunnen veel vragen van recreanten, omwonenden of vrijwilligers in de omgeving oproepen. Om te zorgen voor een goede en tijdige communicatie over de maatregelen en contacten te onderhouden met alle betrokken partijen heeft de provincie een omgevingsmanager aangesteld.

In gesprek over de Natura 2000-gebieden? Neem contact met de omgevingsmanager Eugenie ten Hag via hage@noord-holland.nl.