OOSTZAAN - De sluiting van sportcomplex OFC aan de Twiskeweg in Oostzaan is voorbarig geweest en moet zo snel mogelijk worden beëindigd. Dat heeft de rechter vanavond bepaald in het kort geding dat werd aangespannen door OFC. De gemeente besloot het complex vandaag af te sluiten, omdat bezoekers zich niet meer veilig zouden voelen.

Vanmorgen werd het toegangshek verzegeld en van nieuwe sloten voorzien. Daarnaast werd er een reusachtige container voor de poort geplaatst, die moest voorkomen dat er verkeer het terrein op en af zou gaan.

Volgens burgemeester Meerhof van Oostzaan is er sprake van een gevaar voor de openbare orde. Bezoekers van OFC zouden zich niet meer veilig voelen, zegt hij tegen NH Nieuws.

De sluiting volgt op aanhoudende geruchten over geweld en financiële misstanden bij de club. Criminelen zouden de club gebruiken om zwart geld wit te wassen.

Ultimatum
Vorige week besloot de gemeenteraad unaniem dat er een eind moest komen aan de schimmige praktijken bij OFC. De club kreeg tot vrijdag 12 uur om complete openheid van zaken te geven. Nog voor het ultimatum afliep greep de gemeente in.

Niet in verband met de financiële situatie, maar in verband met de veiligheid. Op last van de burgemeester werd de club gesloten omdat bezoekers van OFC zich niet meer veilig zouden voelen, nadat de club te vaak in één adem genoemd werd met criminele incidenten, aldus burgervader Meerhof. "Ik denk aan de handgranaten die zijn neergelegd en aan een schietincident", zegt Meerhof. Hij benadrukt dat het gaat om geruchten die door de politie onderzocht worden.

Dorpsclub
De reacties in het dorp zijn wisselend. "Mijn zoontje voetbalt bij OFC. Vervelend dat dit gebeurt, misschien moeten we nu een andere club voor hem vinden", zegt een moeder in Oostzaan. "Veel te voorbarig", zegt een Oostzaner op leeftijd. "Er zijn alleen maar geruchten. Ze moeten met bewijzen komen voordat ze zoiets doen."

Een ander vindt de sluiting wel terecht. "Iedereen weet dat er in het amateurvoetbal betaald wordt, maar bij OFC liep het de spuigaten uit."

Administratie
Op de website van OFC verscheen een bericht waarin wordt uitgelegd dat de club er alles aan heeft gedaan de-escalerende signalen te laten horen. Zo zou een deel van de gevraagde papieren al eerder deze week aan de gemeente zijn overhandigd en zou tevergeefs geprobeerd zijn met de gemeente te overleggen.

Ook werd er al aangekondigd dat sluiting door de gemeente aangevochten zou worden. Die rechtszaak is dus door de club gewonnen.

Reactie gemeente
De gemeente laat weten dat de strijd nog niet is gestreden. Volgens hen ligt de zaak in principe bij de bestuursrechter, en niet bij de civiele rechter die vanmiddag uitspraak deed. "Toch vindt de civiele rechter dat hij óók een oordeel mag geven, omdat de bestuursrechter op deze korte termijn geen mogelijkheid bood om de zaak op een inhoudelijke zitting te behandelen", zo laten ze in een statement weten.

De civiele rechter besloot de sluiting terug te draaien. "Totdat de bestuursrechter inhoudelijk heeft gesproken moet het complex dus weer open." Burgemeester Meerhof respecteert de uitspraak, maar staat nog steeds achter de reden waarom het besluit van sluiting is genomen. "Dinsdag zullen we dit bij de bestuursrechter verder onderbouwen."