ASSENDELFT - Het RIVM gaat in opdracht van de gemeente Zaanstad, Afvalzorg, Belangengroep Nauerna (BGN) en de provincie Noord-Holland onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna.

Gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Afvalzorg en BGN hebben via een uitvoeringsovereenkomst in 2013 afgesproken dat er een openbaar park gerealiseerd wordt op de locatie van stortplaats Nauerna. In augustus 2018 heeft de Raad van State de gemeente Zaanstad opdracht gegeven om de veiligheid van recreëren beter te borgen in het bestemmingsplan Nauerna. Om die veiligheid te kunnen toetsen zijn normen voor mogelijke emissiestoffen nodig.

Zaanstad vroeg daarom in de zomer van 2019 aan deskundigen van de GGD om een toetsingskader percolaat en stortgas op te stellen. De GGD heeft hierover geadviseerd maar over de verdere uitwerking van dit advies door de gemeente Zaanstad is geen overeenstemming bereikt tussen de uitvoeringspartners van overeenkomst Nauerna. Om die reden geven de partijen gezamenlijk de opdracht aan het RIVM om als gezaghebbend instituut te onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden op stortplaats Nauerna. De resultaten zijn naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 beschikbaar. Op basis daarvan nemen de uitvoeringspartners een besluit over de vervolgstappen.

Reparatieplan gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad legt wel alvast een reparatieplan voor aan de gemeenteraad met hierin een oplossing voor veilig recreëren: een bovenafdichtingsconstructie met een voor water en gas ondoordringbare laag. Dit doen zij omdat Zaanstad de opdracht van de Raad van State kreeg om de veiligheid van recreëren beter te borgen in het bestemmingsplan Nauerna. Afvalzorg is van mening dat het door de GGD aangedragen toetsingskader niet correct is en dat het met de juiste beheersmaatregelen wel veilig is om zonder bovenafdichting te recreëren op Park Nauerna.

Alle mediationpartners zijn voornemens zich te committeren aan het toetsingskader dat het RIVM opstelt. Mocht er uit toepassing van de nieuwe normen van het RIVM een andee resultaat komen voor wat betreft veilig recreëren, dan wordt dat in een ruimtelijk besluit verwerkt.

Aanleiding
In 2013 is besloten dat de stortlocatie Nauerna in Assendelft langer open blijft dan gepland. Daarvoor ondertekenden de bewoners van buurtschap Nauerna, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, het Havenbedrijf Amsterdam en Afvalzorg in juni 2013 een overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit 14 afspraken over de toekomst van de Nauernasche Polder. 1 van de afspraken is een recreatiepark op de voormalige stortplaats.