WORMERVEER/KROMMENIE - Rotaryclub Wormerveer-Krommenie overhandigde vandaag een cheque ter waarde van € 2000,- aan Stichting Leergeld Zaanstad. Met deze schenking kan Stichting Leergeld Zaanstad ongeveer 10 tot 12 kinderen ondersteunen in het makkelijker kunnen deelnemen aan onderwijs.

Rotary is een internationale organisatie. De leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Er zijn ca 16.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over 500 clubs.

Rotaryclub Wormerveer-Krommenie bestaat uit 33 leden en heeft als missie te werken aan een omgeving waarin mensen samen-leven met oog voor elkaar Dit doen zij met een persoonlijk netwerk als steunpilaar voor de omgeving.

In dit kader ondersteunt Rotaryclub Wormerveer-Krommenie van harte Stichting Leergeld Zaanstad.
Stichting Leergeld Zaanstad startte in 2018 en groeit elk jaar. Het afgelopen jaar voorzag de stichting zo’n 700 individuele kinderen van een fiets om naar te school te kunnen gaan, of een laptop om beter onderwijs te volgen. Vrijwillige huisbezoekers van Leergeld Zaanstad bezoeken ouders thuis en brengen samen in kaart wat gewenste benodigdheden kunnen zijn voor beter onderwijs voor hun kinderen. Dit jaar wil Leergeld Zaanstad nog meer kinderen helpen waarvan de ouders een minimum inkomen hebben.

Stichting Leergeld Zaanstad is blij met elke gift die gedaan wordt in belang van de kinderen in de Zaanstreek. En zoekt dan ook sponsoren en bedrijven die willen meedoen en bijdragen aan bijvoorbeeld het maken van specifieke onderwijsproducten, zoals bijv. een rijdend ladeblok zodat kinderen een eigen leerplek in huis kunnen opzoeken en waarmee ze ook leren om hun spullen te organiseren en structureren. Dat geeft rust. Dat geeft zelfvertrouwen.

Leergeld Zaanstad maakt onderdeel uit van de landelijke stichting Leergeld Nederland. En maakt onderdeel uit van een overkoepelende samenwerking met SAM& en Kinderhulp.

Het motto van Stichting Leergeld is gericht op kinderen: Nu meedoen is straks meetellen.