KROMMENIE/ASSENDELFT - Van 26 november tot en met 5 december konden belangstellenden reageren op 3 ontwerpen voor de herinrichting van het stationsgebied. In totaal vulden 829 personen de vragenlijst in.


Dit waren onder andere omwonenden en weggebruikers van de N203 bij Krommenie, maar ook reizigers van en naar station Krommenie/Assendelft.

De provincie werkt aan de herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft om er een aantrekkelijker en veilig bereikbaar gebied van te maken. Zo wordt de leefbaarheid rondom de N203 verbeterd.

Deelnemers

De vragenlijst kon anoniem worden ingevuld. Uit de antwoorden is af te leiden dat deelnemers grotendeels uit Krommenie en Assendelft komen en van diverse leeftijden zijn. Opvallend is dat ook een flink aantal jongeren (tot 20 jaar) hun reactie deelden.

Voorkeuren

Bijna de helft van de deelnemers geeft de voorkeur aan de ontwerpvariant ‘Zaans landschap’. Vooral de ideeën voor het plein voor het station spreken de deelnemers sterk aan. 33% van de deelnemers heeft een voorkeur voor de variant ‘Veilig voorop’ en 18% voor de variant ‘Gebied in beweging’. Bij ‘Veilig voorop’ spreken met name de ideeën voor het oude (bus)station de deelnemers aan en bij ‘Gebied in beweging’ zijn dat de ideeën over de groenstructuur. De deelnemers zijn over het algemeen positief over de 3 ontwerpen. Meerdere deelnemers hebben als tip meegegeven om ideeën vanuit alle 3 de ontwerpvarianten te verwerken in het eindontwerp.

Geïnteresseerden kunnen op de webpagina Ontwerpen meer lezen over de 3 ontwerpen en ze hier (nogmaals) bekijken.

Verdere procedure

Op basis van de voorkeuren en overige respons werkt de provincie momenteel het eindontwerp uit. Gedeputeerde Staten besluiten in het eerste kwartaal van 2022 over het eindontwerp. Daarna presenteert de provincie het eindontwerp via de website.