ZAANDAM - De meeste wijken in Zaanstad zijn nu overgestapt naar de nieuwe manier van afval inzamelen. Dat is terug te zien in de cijfers. Tot nu toe is er in 2020 1,03 miljoen kilo minder restafval aan huis opgehaald. Per inwoner is er dit jaar 32 kilo meer papier, groente, fruit en tuinafval en plastic afval ingezameld, ten opzichte van 2019. Wethouders Annette Baerveldt (Duurzaamheid) en Gerard Slegers (Openbare Ruimte): "Goed bezig Zaankanters! Dit is een forse verbetering maar we zijn er nog niet. Nog steeds belanden veel waardevolle grondstoffen in de verbrandingsoven. Dat is hartstikke zonde. Niet alleen vanwege het milieu, maar ook vanwege de kosten. Laten we er met z'n allen nóg een schepje bovenop doen." De campagne 'Goed Bezig Zaankanters', gaat inwoners hierbij ondersteunen.

Afval is geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten
Het hergebruiken van grondstoffen bij het maken van nieuwe producten (recyclen), zorgt ervoor dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dat levert een forse CO2-besparing op. In 2019 was het aandeel hergebruikt afval 46%. Dit aandeel moet de komende jaren fors omhoog omdat Zaanstad in 2050 volledig circulair wil zijn. Dat betekent dat al het 'afval' opnieuw gebruikt wordt. Afval is geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. Denk aan de Denim Deal die Zaanstad vorige week sloot. "Wij hebben afspraken gemaakt met kledingproducenten en ondernemers uit de textielverwerking om meer afgedankte spijkerkleding om te zetten in herbruikbare garens. Van deze garens maken producenten weer nieuwe kleding", zegt wethouder Baerveldt.

Meer grip op kosten afvalverwerking
Betere afvalscheiding helpt ook om de stijgende kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden. Ieder jaar verhoogt het Rijk de kosten voor het ophalen en verbranden van restafval. Via de gemeenten wordt dit doorberekend aan de inwoners (afvalstoffenheffing). Minder restafval zorgt ervoor dat de afvalstoffenheffing minder hard stijgt. Een forse vermindering van het restafval zorgt zelfs voor een daling van de kosten.

Uitvoering grondstoffenplan zorgt voor toename afvalscheiding
In 2018 werd er per inwoner 237 kilo restafval geproduceerd. Dit is het fijne huis-aan-huis-afval dat door HVC wordt opgehaald. Naar verwachting komt Zaanstad dit jaar uit op 206 kilo fijn restafval per inwoner.

Per inwoner is een toename van de afvalscheiding te zien:

Per inwoner, per jaar in kilo's

Fijn restafval, opgehaald door HVC

2018: 237 kg

2019: 218 kg

2020 *naar verwachting, gebaseerd op de cijfers tot nu toe: 206 kg

Groente, tuin en fruitafval (gft) ingezameld via door HVC

2018: 53 kg

2019: 57 kg

2020 *naar verwachting, gebaseerd op de cijfers tot nu toe: 70 kg

Plastic, Blik en Drinkpakken (PMB) ingezameld via HVC

2018: 8 kg

2019: 13 kg

2020 *naar verwachting, gebaseerd op de cijfers tot nu toe: 24 kg

Oud papier en karton, ingezameld via HVC

2018: 37 kg

2019: 38 kg

2020 *naar verwachting, gebaseerd op de cijfers tot nu toe: 43 kg

Goed bezig Zaankanters!
Om inwoners te stimuleren om nóg meer afval te scheiden, start vandaag de campagne: Goed bezig Zaankanters! In de campagne staan échte Zaankanters centraal. Zij zijn onder andere te zien in filmpjes en op afbeeldingen op een aantal bussen die door Zaanstad rijden.