ZAANDAM - Op 4 maart 2022 is het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden van het project ‘Vernieuwing Zaanbrug’.


De Zaanbrug verbindt Wormer in de gemeente Wormerland met Wormerveer in de gemeente Zaanstad. De brug is verouderd en aan vervanging toe. Met het startsein wordt een nieuwe fase in het project gemarkeerd.

Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Gerard Slegers van de gemeente Zaanstad, wethouder Rob Berkhout van de gemeente Wormerland en directeur Gerrold Steenberger van Reimert Bouw en Infrastructuur onthulden samen het bouwbord van het project Vernieuwing Zaanbrug. Vervolgens lanceerden zij de omgevingsapp van het project. Met de omgevingsapp kan iedereen die geinteresseerd is in de Zaanbrug op de voet de werkzaamheden van de brug volgen en blijven. Zo blijven zij op de hoogte van alle up-to-date informatie over de Zaanbrug.

Met het startsein voor de vernieuwing Zaanbrug wordt in eerste instantie gestart met de werkzaamheden voor de aanleg tijdelijke brug. Zodra de bezwaarperiode afgerond is en de mogelijke bezwaren zijn behandeld voor de omgevingsvergunning wordt met de daadwerkelijke bouw van de tijdelijke brug gestart. Als de tijdelijke brug in juni 2022 in gebruik kan worden genomen, wordt gestart met de vernieuwing van de bestaande Zaanbrug.

Vervanging Zaanbrug

De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruik maken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen).

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Met dit programma wil de provincie Noord-Holland de bevaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden.

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.