ZAANDAM - Ten Brinke Vastgoedontwikkeling is als derde partij toegetreden tot Hembrug Zaandam BV. Daarmee bestaat de ontwikkelcombinatie voor de herontwikkeling van Hembrug in Zaandam uit ABC, LIFE Europe en Ten Brinke.


Hembrug bevindt zich midden in de transformatie van een afgesloten gebied, naar een geweldige nieuwe plek voor werken, wonen, recreëren, natuur én cultuur. Doel is om te komen tot (her)ontwikkeling van het Hembrugterrein (ca. 32 ha) met ca. 120.000 m² bruto vloeroppervlak aan ‘wonen’ voor diverse doelgroepen. Het behouden en invullen van de talrijke bestaande industriële en monumentale gebouwen maakt onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. Leo Versteeg, directeur Ten Brinke Vastgoedontwikkeling: “Wij zijn blij deel te kunnen nemen aan deze samenwerking. Mede door betrokken partijen zoals belegger Bouwinvest zien wij dat er een fantastische invulling kan worden gegeven aan dit gebied”.


Aandeelhouders Patrick Schlick (ABC) en Steven Zeeman (LIFE Europe) zijn blij met de keuze van Ten Brinke voor het Hembrugterrein: “Met het toetreden van Ten Brinke wordt de ontwikkelcombinatie versterkt met een krachtige partij die tevens veel uitvoeringskennis meebrengt. Dit past bij onze ambitie om verder invulling te geven aan de kwaliteit en voortgang van deze unieke gebiedsontwikkeling in de metropoolregio van Amsterdam. We hebben er veel vertrouwen in.”


Hembrugterrein

Decennialang was Hembrug afgesloten van de buitenwereld. Er werden wapens en munitie geproduceerd in gebouwen en bossen. Inmiddels is Hembrug toegankelijk voor iedereen die dit unieke, bijzondere terrein zelf wil ontdekken. Het terrein en de meeste gebouwen zijn in 2018 door het Rijksvastgoedbedrijf aan Hembrug Zaandam B.V. verkocht. De komende jaren wordt het gebied verder ontwikkeld tot een gemengd terrein voor wonen, bedrijvigheid, natuur, recreëren, kunst en cultuur. BURA Urbanism en Strootman Landschapsarchitecten hebben in opdracht van Hembrug Zaandam B.V. een Masterplan voor Hembrug opgesteld. Het Masterplan geeft onze visie op de transformatie van Hembrug en formuleert kaders voor het fasegewijs ontwikkelen van het terrein. Het plan ligt momenteel voor goedkeuring bij de gemeenteraad van Zaanstad. In 2021 wordt een nieuw ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Start bouw volgt nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.