WORMERVEER - Op 18 juli 2022 reden de eerste voertuigen over de tijdelijke brug tussen Wormer en Wormerveer.


Op de eerste dag waren er opstartproblemen; door de hitte zette het metaal uit en liep de brug vast. Inmiddels is het probleem verholpen.

Deze brug maakt het mogelijk om de Zaan over te steken nu de Zaanbrug vervangen gaat worden door een nieuwe brug. Met de aanleg van de tijdelijke brug rijdt het verkeer vanaf 18 juli deels een aangepaste route, doordat verkeer op de Zaanweg vanuit de Dubbelebuurt niet meer rechtdoor kan rijden richting de Stationsstraat. Dit verkeer wordt tot de oplevering van de nieuwe Zaanbrug, eind 2023, omgeleid via de Wandelweg.

Half april startte de aannemer met de bouw van de tijdelijke brug. De brug, waarvoor meer dan 60 palen in de Zaan zijn geslagen, heeft een doorvaart van 14 meter en is 1,20 meter hoog. De brug, met een totale lengte van meer dan 70 meter en een breedte van meer dan 16 meter, bestaat uit een deel voor het autoverkeer en een deel voor fietsers en voetgangers. De tijdelijke brug is in delen in elkaar gezet. De componenten van de tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer werden eerder gebruikt voor de tijdelijke brug bij de vervanging van de Prinses Amaliabrug bij Westknillendam. Na aanpassingen is de brug vanaf 18 juli tot eind 2023 in gebruik als tijdelijke brug tijdens de vernieuwing van de Zaanbrug.

Aangepaste verkeersroute

Nu de tijdelijke brug op 18 juli in gebruik is genomen, is de Zaanbrug open gezet. Al het verkeer rijdt via een aangepaste route via de tijdelijke brug. Daarbij geldt dat verkeer op de Zaanweg richting de Stationsstraat om moet rijden via de Wandelweg. In de Zaanweg is namelijk ter hoogte van de tijdelijke brug een zogenaamde ‘knip’ gekomen. Gemotoriseerd verkeer vanaf de Dubbelebuurt kan daardoor niet meer rechtdoor rijden richting het centrum van Wormerveer/Stationsstaat.

Vervanging Zaanbrug

De Zaanbrug wordt vervangen door een nieuwe ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruik maken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen).

Over de Zaan

Om verkeersdeelnemers te stimuleren om de auto te laten staan en de fiets te nemen als zij over de tijdelijke brug gaan, is er een fietsactie opgezet. Met de fietsapp Ring Ring kunnen fietsdeelnemers met elke gefietste kilometer sparen voor een goed doel bij hen in de buurt. Om deel te nemen aan de fietsactie, kijk op: www.noord-holland.nl/zaanbrug

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Met dit programma wil de provincie Noord-Holland de bevaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden.
De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.