ZAANSTAD - Op twee bedrijfslocaties in Westzaan moet het mogelijk worden om woningbouw te realiseren. Het college van B&W nam deze week twee besluiten die het mogelijk moeten maken dat deze oude, leegstaande bedrijfslocaties in Westzaan worden omgezet in woningbouw. In totaal gaat het om 35 woningen.

Met de omzettingen maakt de gemeente ruimte voor meer woningbouw in Zaanstad. Wethouder Straat is tevreden: ‘We willen veel woningen laten bouwen in Zaanstad, maar tegelijkertijd willen we niet bouwen in het groene buitengebied. Dat betekent dat we op zoek moeten naar plekken in de stad die geschikt zijn. Dat zijn dan vaak bedrijfslocaties tussen de woongebieden. Iedere plek heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. En dat vraagt dus iedere keer maatwerk. Ik ben blij dat het voor deze twee locaties gelukt is.’

Terrein voormalige verpakkingsbedrijf Bakker-Molenaar

Om het terrein van het voormalige verpakkingsbedrijf Bakker-Molenaar aan de Nauernasche Vaartdijk in Westzaan om te vormen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat maakt het mogelijk dat er 23 woningen met tuin en parkeerplaatsen gebouwd kunnen worden. Het gaat om een plan van ontwikkelaar Thunnissen bv om woningen in het middeldure tot dure marktsegment te bouwen. De bedrijfsgebouwen moeten nog gesloopt worden. Het merendeel van de woningen komt parallel aan de Nauernasche Vaart te liggen. Het college stelt de raad nu voor het nieuwe bestemmingsplan Vaartzicht vast te stellen.

Terrein voormalige kistenfabriek Vis

Op het terrein van de voormalige kistenfabriek Vis aan het Zuideinde in Westzaan kunnen twaalf woningen gebouwd worden. Het gaat om twee blokken van zes woningen. De kisten- en palletfabriek is gesloten en de gebouwen zullen gesloopt worden. Voor het gebied in het zuiden van Westzaan wordt al langer gewerkt aan omvorming van bedrijfslocaties, zoals gebeurd is met gebied De Molenaer. Het is de bedoeling dat in het plan van KPO Planontwikkeling en Bot Bouw de nieuwe woningen qua vorm en beeld aansluiten bij de bestaande woningen. Op die manier verbetert de herkenbaarheid van de lintbebouwing daar. Het voorgestelde plan past niet in het bestemmingsplan en daarom besloot het college de procedure tot afwijking van het bestemmingsplan in gang te zetten.