ZAANDAM - De grote inzet van Zaanstad op woningbouw werpt haar vruchten af. Dat zie je terug in het aantal plannen waar harde afspraken voor gemaakt zijn met marktpartijen en in de betaalbaarheid van de aankomende projecten. Uit de nieuwe voortgangsrapportage van de gemeente blijkt dat er 15.000 nieuwe woningen op de planning staan voor de komende jaren, waarvan 4.000 sociale huurwoningen (huurprijzen tot € 752), 1.382 middeldure huurwoningen (huurprijzen tot € 1.009,-) en 1.000 koopwoningen tot € 296.000,-.

Wethouder Songül Mutluer: ""De aanpak van de woningnood heeft prioriteit en we hebben stevige maatregelen genomen om het tekort aan betaalbare woningen terug te dringen. Daarbij zoeken we naar creatieve oplossingen om waar mogelijk voorrang te geven aan Zaankanters, starters, senioren en inwoners met een maatschappelijk beroep. Dit jaar en volgend jaar start de bouw van zo'n 3.500 woningen, een flinke stap in de goede richting, een hoopvolle boodschap richting woningzoekenden."

Sneller plannen verharden
Om procedures te versnellen, zet de gemeente in op een betere en efficiëntere samenwerking met marktpartijen. Denk aan scrummen met ontwikkelaars en gestandaardiseerd bouwen met woningcorporaties (modulaire woningen). Het afgelopen half jaar zijn plannen 'verhard', door het vaststellen van het bestemmingsplan, het maken van contractuele afspraken met ontwikkelaars en corporaties, of het afgeven van een omgevingsvergunning. Inmiddels is 55% van de plannen 'hard', ruim 8.000 woningen.

Start bouw
Er zit de komende jaren een stijgende lijn in de start bouw en het aantal woningen. In 2021 gaat het om 1589 woningen, in 2022 om 2035, in 2023 om 2629 woningen en in 2024 om 3023. En ook voor de jaren erna staan er al startmomenten voor de bouw van woningen op de planning.