ZAANDAM - De provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad en Wormerland hebben het voornemen om aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur B.V. uit Almere opdracht te geven de Zaanbrug te vervangen. De 60 jaar oude brug die Wormer met Wormerveer verbindt, is aan vernieuwing toe.


Aanbesteding

In oktober 2018 werd de aanbesteding voor de vernieuwing van de Zaanbrug gestart. Eind 2019 deden 2 aannemers een prijsaanbieding voor het project. De aanbiedingen lagen ondanks de eerdere verhoging boven het maximale budget. Begin dit jaar ging de provincie in onderhandeling met de aannemers. Door het toepassen van een aantal aanpassingen in onder andere de werkwijze is het gelukt het verschil voor een groot deel te overbruggen. De aanpassingen hebben geen gevolgen voor de technische kwaliteit en uitstraling van de brug. De totale kosten voor het project komen uiteindelijk op € 24,5 miljoen. Daarmee is de nieuwe Zaanbrug € 650.000 duurder dan het projectbudget. Deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de langere voorbereiding en de gestegen bouwkosten. Het voorstel is dat de provincie Noord-Holland daarvan € 450.000 voor haar rekening neemt en de gemeenten Zaanstad en Wormerland elk € 100.000.

Vaart in de Zaan

De Zaan is een belangrijke vaarroute voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. Het programma ‘Vaart in de Zaan!’ heeft als doel de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren. Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter bereikbaar voor de binnenvaartschepen (CEMT-klasse Va: tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 4 meter). De provincie Noord-Holland zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.