KROMMENIE - De provincie Noord-Holland werkt aan een plan om de brug Krommenie in de gemeente Zaanstad te vervangen.


De brug Krommenie bestaat uit 2 bruggen die Wormerveer met Krommenie verbinden. Om beide bruggen toegankelijk en veilig te houden, voor zowel het weg- als het vaarverkeer, is een grootschalige renovatie van de brug noodzakelijk.

De Brug Krommenie staat al langere tijd op de nominatie om vervangen te worden. Een eerder plan hiervoor, waarbij beide bruggen zouden worden samengevoegd, werd niet vergund. Daarop besloot de provincie Noord-Holland om in 2018 groot onderhoud aan de brug uit te voeren. Maar om de brug up-to-date te maken en te laten voldoen aan de huidige eisen voor bruggen, is een grootschalige renovatie nodig. Uitgangspunt bij de renovatie is dat de beide bruggen van Brug Krommenie vervangen gaan worden. Daarmee is altijd een brug beschikbaar voor het autoverkeer in geval van een calamiteit, onderhoud of renovatie.

Voor de eerdere uitvoering van het project, was de aannemerscombinatie Van Hattum & Blankevoort en Hollandia Infra al aangesteld. Na onderzoek heeft de provincie besloten om deze aannemer het al door hen gefabriceerde brugdeel te hergebruiken, zodat deze kan worden benut voor het vervangen van een deel van de brug. Onderzoek heeft ook aangetoond dat de fundering van de brug niet hergebruikt kan worden en moet worden vervangen. Dit biedt de mogelijkheid om de brug qua locatie zo in te passen, dat de doorvaartopeningen van de 2 bruggen van Brug Krommenie in 1 lijn komen te liggen met de naastgelegen spoorbrug. Hierdoor kunnen bredere schepen makkelijker de brug passeren.

De komende periode wordt gebruikt om de vervanging van de brug technisch uit te werken en met verschillende betrokkenen te bespreken hoe en wanneer het vervangen van de brug het beste plaats kan vinden. De verwachting is dat de 2 bruggen van de Brug Krommenie uiterlijk medio 2026 vervangen zijn.